Podlahové vykurovanie

CS-L-8

BEZDRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)   CS-L-8E – je nová  verzia s funkciou KÚRENIE/CHLADENIE
  • Popis produktu

Nové funkcie CS-L-8E

Od decembra 2018 je v ponuke už iba CS-L-8E s novými funkciami:

  • spolupráca s maximálne 6 bezdrôtovými vykonávacími modulmi(spínacie kontakty)  MW-1 alebo MW-1-230V (môžu plniť úlohu bezdrôtového spínania zdroja tepla alebo čerpadla, prípadne pohonov v druhom rozdeľovači, ktorý nie je možné prepojiť drôtovo s CS-L-8E). Čerpadlo je možné pripísať k určeným zónam,
  • vykurovanie a chladenie, čo umožňuje pripojiť tepelné čerpadlo, ktoré môže automaticky prepínať režim kúrenia a chladenia,
  • možnosť výberu jedného zo štyroch prevádzkových režimov(bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický) umožňuje rýchle prepnutie do jedného z vybraných režimov, ktorý je programovaný individuálne pre každú zónu,
  • ovládanie na základe ekvitermiky(vonkajšej teploty) pri pripojení vonkajšieho snímača teploty bezdrôtového alebo drôtového, čo umožňuje vypnutie vykurovania pri nastavenej vonkajšej teplote,
  • možnosť ovládania aj pohonov, ktoré sú bezprúdovo otvorené NO (staršia verzia ovláda iba pohony bezprúdovo zatvorené – NC)

Poznámka: nová regulácia nespolupracuje so starším softvérom CS-M-8 je potrebné objednávať CS-M-8e

 

Bezdrôtová regulácia pre podlahové vykurovanie séria 8 umožňuje flexibilné rozmiestnenie všetkých prvkov systému bez dodatočných stavebných úprav a to aj v starších budovách, kde sa na túto možnosť vo fáze projektu nemyslelo.

Séria 8 umožňuje nie len diaľkové ovládanie vykurovania zón prostredníctvom internetu (pri pripojení  CS-507 Ethernet alebo WiFi RS), ale môžeme ovládať tak termoelektrické pohony pre podlahové vykurovanie (STT-230/2STT-230/2S), ako aj bezdrôtové elektrické pohony pre radiátorový okruh (STT-869 alebo STT-868). Regulácia tak umožňuje vytvoriť okruh podlahového a okruh radiátorového vykurovania. Podobne ako u iných sérií, má výstup 230V na čerpadlo a beznapäťový výstup na ovládanie vykurovacieho zariadenia, ktoré sa zapína a vypína za základe signálu o potrebe dokúrenia miestnosti. Softvér umožňuje priradiť čerpadlo ovládané z úrovne hlavnej regulácie ku konkrétnym zónam  a v prípade nutnosti ovládania druhého čerpadla (napr. pre radiátorový okruh). Novšia regulácia CS-L-8E umožňuje priradiť  k jednotlivým zónam bezdrôtový spínací modul  MW-1 alebo MW-1-230V pre bezdrôtové ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla, prípadne pohonov (STT-230/2STT-230/2S) na vzdialenom rozdeľovači, ktoré nie je možné prepojiť drôtovo.

Regulácia umožňuje vytvoriť 8 zón v ktorých je zaregistrovaný buď iba bezdrôtový snímač teploty (CS-C-mini,CS-C-8r) alebo bytový termostat (CS-R-8b, EU-R-8b PLUS, EU-R-8 bwCS-R-8z) z úrovne ktorého je možné zmeniť teplotu – trvalo alebo dočasne. Bezdrôtový snímač priestorovej teploty so zabudovaným snímačom vlhkosti EU-CL-mini zabezpečuje meranie vlhkosti vzduchu v súlade s normou IP64.

Súčasťou systému môže byť aj kontrolný panel CS-M-8, ktorý umožňuje z jedného miesta mať pod kontrolou všetky teploty (programovať, meniť teploty). Panel má zabudovaný snímač priestorovej teploty.

K celej zostave je možné pripojiť aj iné bezdrôtové prvky systému ako je: vonkajší snímač teploty CS-C-8zr, snímače otvorenia okna EU-C-2n, snímače teploty podlahy CS-C-8f , opakovač signálu CS-RP-3 alebo CS-RP-4.

Vonkajší snímač teploty umožňuje vypnúť vykurovanie v určených zónach pri nami nastavenej teplote. Snímač otvorenia okna zase umožňuje vypnutie vykurovania s určitým oneskorením. Priestorové snímače teploty reagujú na teplotu miestnosti a bezdrôtové podlahové snímače kontrolujú maximálnu a minimálnu teplotu vykurovacej vody v podlahe. Konštrukcia budovy o 8-mich zónach vytvára prekážky pre šírenie signálu alebo signál môže byť jednoducho rušený a tu zohráva dôležitú úlohu opakovač signálu CS-RP-3. Opakovače môžete navzájom prepojiť a vytvoriť tak reťaz, ktorá Vám potrebný signál prenesie tam, kde to potrebujete.

V prípade, že potrebujete upravovať teplotu vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty (ekvitermickej krivky), regulácia umožňuje pripojiť cez RS komunikáciu aj podriadený modul pre zmiešavací ventil a jeho čerpadlo CS-i-1m alebo CS-i-1. Všetky parametre sú nastavované priamo z hlavnej regulácie CS-L-8E a v prípade pripojenia internetového modulu má užívateľ možnosť náhľadu a zmeny všetkých parametrov cez mobilnú aplikáciu.

 

 

Funkcie:

Možnosť obsluhy max. 22 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových snímačov teploty CS-C-mini, CS-C-8r alebo izbových regulátorov CS-R-8b a CS-R-8z alebo CS-R-8k:
     – 3 izbové snímače majú možnosť obsluhy až 12 pohonov (každý max. po 4 pohony)
     – 5 izbových snímačov majú možnosť obsluhy až 10 pohonov (každý max. po 2 pohony)


• možnosť ovládania bezdrôtových elektrických radiátorových pohonov STT-868 / STT-869 (6 kusov na zónu)
• jeden výstup 230V na čerpadlo
• beznapäťový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
• možnosť pripojenia bezdrôtového ovládacieho panelu CS-M-8
• možnosť pripojenia CS-507 Ethernet alebo WiFi RS pre inteligentné riadenie vykurovacej sústavy pomocou smartfónu, tabletu, počítača
• možnosť pripojenia modulu zmiešavacieho ventilu CS-i-1 alebo CS-431n
• možnosť aktualizácie softvéru pomocou USB
• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača otvorenia okna
• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača podlahy CS-C-8rf
• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača vonkajšej teploty CS-C-8zr

 

NOVÉ Funkcie CS-L-8 E:

• spolupráca s maximálne 6 bezdrôtovými vykonávacími modulmi (spínacie kontakty) MW-1 alebo MW-1-230V (môžu plniť úlohu spínania zdroja tepla alebo čerpadla), ktoré  je možné pripísať k určeným zónam
• vykurovanie a chladenie, čo umožňuje pripojiť tepelné čerpadlo, ktoré môže automaticky prepínať z režimu kúrenia na chladenie
• možnosť výberu jedného zo štyroch prevádzkových režimov (bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický)
• ovládanie na základe ekvitermiky (vonkajšej teploty) pri pripojení vonkajšieho snímača teploty (drôtového alebo bezdrôtového)
• možnosť ovládania aj pohonov, ktoré sú bezprúdovo otvorené NO

Poznámka: nová regulácia nespolupracuje so starším softvérom CS-M-8 je potrebné objednávať CS-M-8n

 

 

 

Rozšírenie

Izbové regulácie napájané na 230V

CS-R-8 z

CS-R-8 z

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ

Bezdrôtové izbové regulácie a snímače napájané na batérie

CS-R-8 b

CS-R-8 b

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
CS-C-8 r

CS-C-8 r

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
EU-R-8 bw

EU-R-8 bw

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)

Servopohony

STT-869

STT-869

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA
STT-868

STT-868

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA

Doplnkové príslušenstvo

CS-M-8

CS-M-8

BEZDRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL
CS-MW-1

CS-MW-1

BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL
EU-C-2n

EU-C-2n

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
CS-C-8 f

CS-C-8 f

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY
CS-i-1

CS-i-1

REGULÁTOR PRE ZMIEŠAVACÍ VENTIL
CS-C-8 zr

CS-C-8 zr

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
CS-513

CS-513

Integrátor vstupov – 5x 230V
CS-RP-4

CS-RP-4

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)
CS-RP-3

CS-RP-3

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)