Odťahové ventilátory

Odťahové ventilátory sú praktické zariadenia, ktoré slúžia k zabezpečeniu odvádzania spalín a taktiež k správnej regulácii množstva vzduchu v kotle. Ich funkciu najviac oceníme v čase rozkúrenia a prikladania paliva, pretože zabraňujú nežiaducemu úniku dymu do kotolne. Správne navrhnutý odťahový ventilátor neobmedzuje prirodzený ťah komína ale naopak podporuje ho, čím zvyšuje efektívnosť horenia, znižuje spotrebu paliva a predlžuje životnosť kotla.