Izbové regulácie / bytové termostaty

Drôtové a bezdrôtové izbové regulácie

Drôtové a bezdrôtové izbové regulácie (alebo tiež bytové termostaty) spoločnosti Tech sú elektronické zariadenia najvyššej kvality určené pre vykurovacie sústavy a pre plynové kotly. Ich výhodou, je možnosť individuálneho nastavenia vykurovania, ktoré je prispôsobené potrebám užívateľa a možnostiam vykurovaného domu.

V ponuke sú izbové dvojstavové regulácie s tradičnou komunikáciou (ON/OFF) alebo RS komunikáciou, izbové regulácie určené pre plynové kotly s možnosťou OpenTherm komunikáciou a zostavy pre ovládanie izbovej teploty s celou radou možností bezdrôtového ovládania. V ponuke sú taktiež regulácie s možnosťou využitia internetového modulu alebo prostredníctvom WiFi.

Využitie

Drôtové aj bezdrôtové regulácie, sú ovládané prostredníctvom jednoduchého, intuitívneho dotykového displeja. Izbové regulácie majú moderný dizajn a sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov.
Elektronické regulácie teploty sú zariadenia, ktoré umožňujú naprogramovať zadanú teplotu v miestnosti podľa individuálnych potrieb užívateľa. Jednoduché izbové regulácie umožňujú naprogramovať teplotu v režimoch deň/noc alebo v týždennom programe (vďaka čomu je možné určiť v akom čase a v ktoré dni v týždni má byť teplota vyššia alebo nižšia). Zložitejšie regulácie majú ďalšie funkcie typu: dovolenka, ochrana pred zamrznutím alebo podujatie. Izbové regulácie s diaľkovým ovládaním systému cez internet umožňujú kedykoľvek a z ktoréhokoľvek miesta na svete mať prehľad o teplotách a upravovať parametre z jediného zariadenia. Okrem možnosti vytvárania a zmeny až v šiestich programoch, kde môžete rozdeliť týždeň na pracovné dni a dni voľna, aplikácia ponúka históriu teplôt na jednotlivé dni, týždne, mesiace a to aj niekoľko rokov dozadu. Každý člen rodiny môže mať prístup do systému.

Spoločnosť TECH ponúka bezdrôtové regulácie ako aj regulácie s tradičnou komunikáciou (tzn. drôtové).

Elektronické regulácie – princíp činnosti

Drôtové alebo bezdrôtové elektronické izbové regulácie prostredníctvom snímača teploty získavajú informácie o teplote v miestnosti a porovnávajú ju s teplotou, ktorú nastavil užívateľ. Keď teplota dosiahne požadovanú úroveň, izbová regulácia vyšle signál nadriadenej regulácii o vykúrení miestnosti alebo vypne čerpadlo ÚK či kotol. Zložitejšie izbové regulácie (regulácie s RS komunikáciou) umožňujú tiež nastavenie teploty TÚV alebo zmiešavacích ventilov.

Regulácie – estetika a kvalita

Moderné izbové regulácie nemusia byť iba zariadenia, ktoré zaberajú miesto a kazia vzhľad steny. Izbové regulácie spoločnosti Tech sú inštalované aj do steny a vo väčšine modeloch sú k dispozícii s farebným dotykovým displejom, ktorý sa môže využiť ako elektronický fotorámik (pre zobrazovanie fotografií) alebo ako šetrič obrazovky zobrazuje hodiny, kalendár a pod.. Každý izbový regulátor má odolný a elegantný kryt čo zaručuje, že regulácia si udrží dobrý vzhľad po dlhé roky.