Izbové regulácie OpenTherm predurčené pre plynové kotly - TECH Sterowniki
Izbové regulácie OpenTherm predurčené pre plynové kotly - TECH Sterowniki

Izbové regulácie OpenTherm predurčené pre plynové kotly

EU-2801 WiFi

EU-2801 WiFi

Izbová regulácia s OpenTherm komunikáciou + WiFi
EU-WiFi OT

EU-WiFi OT

Izbová regulácia s OpenTherm komunikáciou + WiFi

Izbové regulácie pre plynové kotly sú moderné zariadenia, ktoré umožňujú inteligentné riadenie zadanej teploty kotla ÚK a jej veľmi ľahké a intuitívne udržiavanie. Zadaná teplota kotla ÚK je automaticky regulovaná na základe dynamickej zmeny teploty kotla. Ponúkané izbové regulácie s OpenTherm komunikáciou sú vybavené veľkým čitateľným displejom, ktorý umožňuje ľahkú obsluhu a presnú zmenu jednotlivých parametrov prevádzky. Navyše veria WiFi umožňuje kontrolu a zmenu všetkých parametrov na diaľku, preveriť informácie o alarmoch vykurovacieho zariadenia a zobraziť grafy prevádzkových teplôt vykurovacieho zariadenia. Izbové regulácie pre plynové kotly majú moderný dizajn, sú jednoduché na inštaláciu do steny a sú cenovo dostupné. Inteligentné riadenie vykurovania prostredníctvom izbovej regulácie pre plynové kotly sa stáva jednoduché a pohodlné.