Radiátorové vykurovanie - TECH Sterowniki

Radiátorové vykurovanie

Investícia do bezdrôtových WiFi regulácii radiátorového zónového vykurovania spolu s elektrickými pohonmi ventilov radiátorov je zaručene dobrá dlhodobá investícia nie len preto, že zabezpečí dlhodobo efektívnu prevádzku vykurovacieho systému, značné šetrenie prevádzkových výdavkov na kúrenie, ale je to predovšetkým tepelný komfort zvlášť počas chladných večeroch a ránách, ktorý oceníte. V neposlednom rade šetríte tým životné prostredie.

Celý systém radiátorového zónového vykurovania je možné rozdeliť na:

  1. Riadiace prvky
  2. Kontrolné prvky
  3. Vykonávacie prvky
  4. Podporné prvky

 

1. Riadiace prvky

Bezdrôtové riadiace jednotky na ovládanie elektrických pohonov ventilov radiátorov WiFi-8S, WiFi-8Smini, CS-8S, CS-8S WiFi, CS-16S a CS-16S WiFi umožňujú kontrolu a nastavenia parametrov vykurovania až v 8-mich alebo 16-tich vykurovacích zónach budovy, v ktorých sú na radiátoroch nainštalované elektrické pohony ventilov STT-868. S využitím bytového termostatu alebo snímača teploty je možné pre každú zónu nastaviť individuálny prevádzkový režim priamo z riadiacej jednotky. Správne naprogramovaná zónová regulácia pre ovládanie elektrických pohonov ventilov bude automaticky otvárať a zatvárať ventil 24 hodín denne, 7 dní v týždni podľa potrieb užívateľa tak, aby mal potrebnú teplotu v potrebnom čase na tom správnom mieste. Tieto bezdrôtové riadiace jednotky umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie až 6 elektrických pohonov ventilov v každej zóne, ktoré je možné naprogramovať tak, aby pracovali podľa jedného zo 6-tich harmonogramov alebo v režime prevádzky: stála teplota, teplota s časovým obmedzením. Inteligentné elektrické pohony ventilov správne riadené hlavnou bezdrôtovou reguláciou zabezpečia udržanie optimálnej teploty v miestnostiach čím získavajú značnú výhodu oproti tradičným vykurovacím systémom budov. Regulácia umožňuje ovládať aj zdroj tepla (dáva signál o potrebe kúrenia) a to buď beznapäťovým výstupom (podobne ako drôtový bytový termostat), alebo bezdrôtovo pomocou modulu spínacieho kontaktu (podobne ako bezdrôtový bytový termostat). Do každej zóny je možné pripojiť až 6 snímačov otvorenia okna. K hlavnej regulácii je  možné priradiť aj vonkajší snímač teploty a u dotykových regulácii aj ďalšie spínacie kontakty (max. 6), ktoré sú buď pripísané ku konkrétnym zónam alebo pracujú na základe časového harmonogramu (buď beznapäťový CS-MW-1 alebo napäťový CS-MW-1-230V).

WiFi-8S, WiFi-8Smini, CS-8S WiFi a CS-16S WiFi umožňujú internetový prístup

Internetový prístup a mobilná aplikácia sú „user-friendly“, spriatelené technológie ktorým jednoducho porozumiete. Okrem možnosti ktoré ponúka aj hlavná regulácia pomocou internetu aplikácia ponúka históriu teplôt na jednotlivé dni, týždne, mesiace a to aj niekoľko rokov dozadu. Každý člen rodiny môže mať prístup do systému. Systém umožňuje vysielanie emailových a sms správ v prípade alarmu. Vyskúšajte si na: emodul.eu, kde si vyberiete jazyk a potom Testovací účet.

Žiadne poplatky za služby internetového portálu

Nie len že mobilná aplikácia eModul je zdarma, ale neplatíte žiadne dodatočné poplatky ani za služby internetového portálu, či za vysielané emailové a sms správy.

2. Kontrolné prvky

V každej zóne musí byť inštalovaný priestorový snímač teploty alebo bytový termostat (izbový regulátor).

Na výber je snímač priestorovej teploty:

                                CS-C-8r                                       alebo                                         CS-C-mini                                                                                        

 

 Pri bytových termostatoch je možné si vybrať medzi:

                            CS-R-8b (2x AAA 1,5V)                               alebo                                       CS-R-8z (230V)                                           

Tak snímač teploty, ako aj bytový termostat dávajú informáciu o aktuálnej priestorovej teplote pre riadiacu jednotku. Bytový termostat naviac umožňuje zmeniť teplotu priamo z jeho úrovne a to na stálu teplotu, alebo s časovým obmedzením. Prostredníctvom týchto prvkov má užívateľ možnosť kontrolovať teplotu v jednotlivých miestnostiach (zónach) v závislosti od ich určenia a podľa svojich potrieb, dennej alebo nočnej doby a zabezpečiť tak tepelnú pohodu v jednotlivých zónach budovy a zároveň znížiť náklady na vykurovanie.

V každej zóne môže byť okrem bytového termostatu/snímača teploty pripojených až 6 snímačov otvorenia okna C-2n, ktorý zaznamená otvorenie okna a riadiaca jednotka potom buď okamžite, alebo s časovým oneskorením zatvára/otvára ventily na radiátoroch.     

           

K riadiacej jednotke je možné pripojiť aj snímač vonkajšej teploty C-8zr, ktorý má iba informatívny charakter pre užívateľa o vonkajšej teplote.

             

3. Vykonávacie prvky

Inteligentný bezdrôtový elektrický pohon ventila radiátora STT-868 a STT-869 je veľmi jednoduchý na inštaláciu.

Je ovládaný na diaľku prostredníctvom hlavnej zónovej riadiacej jednotky v spolupráci s bytovým termostatom alebo snímačom teploty. Riadiaca jednotka v závislosti od nastavení iba otvára/zatvára ventil, alebo dynamicky mení jeho polohu v závislosti na teplote v miestnosti. Pohon ventilov STT-868 má klasický dizajn, ktorý sa hodí do moderného aj tradičného vybavenia domu.

Ďalším dôležitým prvkom systému je vykonávací modul MW-1 (beznapäťový spínací kontakt) alebo CS-MW-1-230V (napäťový spínací kontakt).