Doplnkové príslušenstvo

EU-C-8zr

EU-C-8zr

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY

Snímače teploty

KTY

KTY

POLOVODIČOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
NTC

NTC

SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY
PT1000

PT1000

POLOVODIČOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
PT1000

PT1000

POLOVODIČOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

Snímač teploty je základnou súčasťou každej regulácie. Jeho úlohou je merať a poskytovať informácie o aktuálnej teplote v systéme alebo zariadení. Tieto informácie sú potom spracované reguláciou pre ovládanie zariadenia (napr. vypnutie čerpadla). Účinnosť celého systému ovládania a monitorovania funkcií daného zariadenia je závislá na správnej funkcii snímača teploty.

Snímače teploty – princíp činnosti

Každý snímač teploty je vybavený senzorom, ktorý reaguje na zmenu teploty. Väčšinou sa v reguláciách využívajú odporové senzory (zmena elektrického odporu kovu v závislosti na zmene teploty) a termoelektrické senzory (termočlánky). Snímače teploty sa môžu medzi sebou líšiť citlivosťou, presnosťou a prevádzkovým rozsahom.

Snímače teploty – kvalita a spoľahlivosť

V reguláciách spoločnosti Tech sú používané výlučne snímače teploty vlastnej výroby. Je to zárukou ich vysokej spoľahlivosti a bezporuchovosti.