Poradca, pomoc pre inštalatéra

Webinár - Radiátorové vykurovanie 

V ďalšom webinári vám predstavíme systém regulácie radiátorového vykurovania.

Webinár EU-i-3 PLUS OT

V našom webinári vám predstavíme najnovšiu reguláciu pre inštalácie EU-i-3 PLUS OT

Predstavíme vám:
  • možnosti regulácie, 
  • pripojenie regulácie k aplikácii eModul.eu,
  • základné menu - prevádzkové režimy, nastavenie okruhu TÚV, manuálna prevádzka,
  • inštalačné menu - nastavenie ventilov, prídavných kontaktov, kaskády kotlov, OpenTherm a solárneho okruhu.

 

 


 

DIAGNOSTIKA PRIPOJENIA REGULÁCIE TECH K SERVERU EMODUL.EU

Internetový modul pripojte k hlavnej regulácii a následne:

  1. Internetový modul je potrebné prepojiť s routerom:

V menu INTERNETOVÉHO MODULU:

Overenie pripojenia cez port 2000:

Príklad kedy je port 2000 je otvorený:

Routery Cisco

Pri použití nášho internetového modulu spolu so routermi (smerovačmi) značky Cisco môžete mať problém s vygenerovaním registračného kódu. Tieto zariadenia využívajú port 2000 pre vlastnú službu (Skinny Client Control Protocol) a tým pádom blokujú tento port pre ďalšie využitie. Preto je potrebné v nastaveniach daného routera vypnúť službu, ktorá blokuje port 2000.

Stále nie je možné zaregistrovať modul

Všetky podmienky sú splnené:

Kontrola kvality internetového pripojenia pomocou príkazového riadku

Windows 7/10 – po otvorení menu štart vyhľadajte názov „cmd“ alebo „príkazový riadok“ a spustite ho.

Overenie odozvy pripojenia na server pomocou funkcie ping

Do príkazového riadku, za názvom účtu, napíšte príkaz ping 20.31.21.216 -t a to nasledovne:

Overenie pripojenia modulu k routeru

V prípade vysokého pingu počas pripojenia modulu s bezdrôtovou WiFi sieťou,

Do príkazového riadku, za názvom účtu, napíšte príkaz tracert 20.31.21.216 a to nasledovne:

Ak je ping v prvom pripojení vysoký – je to problém pripojenia medzi modulom a routerom,

Dodatočne môžete skúsiť:

 


 

 

ZOZNÁMTE SA S POPISOM ČINNOSTI A S MOŽNOSŤAMI NASTAVENIA PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV REGULÁCIÍ DO KOTLOV ÚK A ZÍSKAJTE VEDOMOSTI AKO ŠETRIŤ TEPLOM

Úspora tepelnej energie je jedným zo základných trendov v stavebníctve a kúrenárstve. Zníženie spotreby energie je nielen šetrné k životnému prostrediu, ale aj priamo ovplyvňuje zníženie nákladov na vykurovanie. Optimalizácia využitia tepelnej energie môže byť dosiahnutá použitím moderných, energeticky úsporných riešení (napr. obnoviteľné energie), ale tiež použitím moderných, účinných systémov merania a regulácií teploty.

ÚSPORY TEPLA POMOCOU REGULÁTOROV A IZBOVÝCH REGULÁCII

Cieľom regulátora je riadiť kotol alebo iný vykurovací systém (krb, tepelné čerpadlo, rekuperátor atď). Efektívna regulácia prevádzky zariadenia má priamy vplyv na úsporu tepelnej energie – nedochádza k nadmernému spaľovaniu, nežiaducemu zvýšenie teploty v miestnosti, alebo stratám súvisiacim s chýbajúcou spoluprácou všetkých prvkov systému.

Ako šetriť teplom pomocou regulácii?

Použitie regulátorov pre riadenie vykurovacích a chladiacich zariadení umožňuje šetriť teplo a znížiť náklady na energiu niekoľkými spôsobmi a to predovšetkým:

Regulácie na úsporu tepla sú jednoduché a intuitívne na ovládanie a umožňujú úsporu tepla bez odborných znalostí fungovania vykurovacieho systému.

REGULÁTOR OBEHOVÉHO ČERPADLA ÚK

Regulátor je veľmi jednoduchý na ovládanie. Vykonáva funkciu zapínania obehového čerpadla, keď teplota vody dosiahne vopred nastavenú hodnotu. Regulátor vypne čerpadlo v prípade, že teplota klesne pod nastavenú prahovú hodnotu (mínus nastaviteľná hysterézia v CS-21). Regulácie CS-19 a CS-21 majú ANTISTOP, funkcia proti zastaveniu čerpadla pri usádzaní vodného kameňa. Mimo vykurovacej sezóny sa čerpadlo zapne na pár minút každých 10 dní. Vo všetkých reguláciách je možnosť zapnutia čerpadla v manuálnom režime. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu týchto zariadení.

REGULÁCIE SPOLUPRACUJÚCE S VENTILÁTOROM DÚCHANIA

Ventilátor pracuje do dosiahnutia nastavenej teploty na kotle a potom prejde do režimu udržiavania. Každých pár minút sa ventilátor zapína, aby podporoval proces spaľovania a zabránil vzniku plynov pri tlmenom spaľovaní. Čas dúchania je od pár po niekoľko desiatok sekúnd. Príliš krátke prestávky môžu spôsobiť nežiaduci nárast teploty vody v kotle. Pokles teploty pod nastavenú hodnotu, mínus hysterézia, opakovane zapne ventilátor dúchania. Regulátor ovláda aj prevádzku obehového čerpadla ÚK a čerpadla teplej vody TÚV (nie všetky typy). Kľúčovým momentom pre správne riadne spaľovacieho procesu je nastavenie intenzity dúchania. Príliš slabé dúchanie znamená zlé spaľovanie, kotol nedosahuje dostatočný výkon pre ohrev vody v systéme. Príliš silné dúchanie znamená rýchle spaľovanie a energetické straty, ktoré unikajú do atmosféry komínom. Optimálnym riešením je použitie regulácie zPID s plynulým a automaticky nastaviteľným výkonom ventilátora v závislosti od nastavenej teploty vykurovacej vody a od teploty spalín kotla.

REGULÁCIE PRE KOTLY S PODÁVAČOM

Práca čerpadiel a ventilátora je ako pri regulácii bez zásobníka. Ďalšie parametre pre nastavenia sú práca a prestávka podávača v režime prevádzky a udržiavania. Správne nastavenie prevádzkových parametrov je predpokladom dobrého a efektívneho spaľovania, režim udržiavania udržuje kotol v optimálnych teplotách. Regulátor má teplotnú ochranu podávača. V prípade zvýšenia teploty nad nastavenú alarmovú hodnotu je spustený alarm, regulátor dáva do pohybu podávač od pár do niekoľko minút. Palivo z podávača je posúvané do kotla. V prípade, že príčinou zvýšenia teploty je spätný plameň do slimáky, táto funkcia zabraňuje vznietenie paliva v podávači. Veľmi dôležitým parametrom je čas práce a prestávky podávača a ventilátora v udržiavaní. Ak je čas práce v udržiavaní príliš dlhý a/alebo čas prestávky v udržiavaní príliš krátky, teplota v kotle sa môže rýchlo zvýšiť. V takomto prípade sa aktivujú ochrany (vypnutie dúchania a podávača), ale aj tak v prípade nedostatočného odvodu tepla môže dôjsť k varu vody vo vykurovacom systéme.

ZMIEŠAVACIE VENTILY SPOLUPRACUJÚCE S NAŠIMI REGULÁCIAMI

S reguláciami našej spoločnosti spolupracuje celá rada trojbodových pohonov ventilov na 230V. Rýchlosť otáčania 1500s/90°. Nižšie je popis výrobného štítku:

N – Nulový vodič: 230V AC
Y1 – Ovládací signál: otvoriť 230V
Y2 – Ovládací signál: zatvoriť 230V

 

 

Spôsob nastavenia klapky ventilátora na zásypovom kotle zPID

Spôsob nastavenia klapky ventilátora pred vykurovacou sezónou je veľmi dôležitým prvkom pre správne fungovanie prevádzky kotla, a najmä pri regulácii zPID. V prvom rade je potrebné najprv nastaviť polohu klapky (a skrutky zaťaženia) v závislosti od modelu a nastavení ventilátora.Presné overenie správneho nastavenia klapky sa vykonáva na ventilátore nainštalovanom na kotle, kedy je kotol rozkúrený (pre nastavenie správnej polohy zodpovedajúcej ťahu komína). Ak to chcete urobiť, vyberte funkciu v regulácii „manuálny režim” a skontrolujte činnosť klapky pre rôznu intenzitu dúchania ventilátora. Pri dúchaní (prietoku vzduchu) správne nastavená klapka sa musí začať otvárať až pri asi 10 až 20% výkonu ventilátora. Práca na nižších otáčkach bude správna pri minimálnom ťahu, cez otvory v konštrukcii ventilátora a samotného kotla.

Spôsob nastavenia klapky ventilátora na kotle s podávačom zPID