SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

Energetický manažment v domácnosti?

Rastúca popularita obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ako sú fotovoltické panely alebo tepelné čerpadlá, prináša potrebu optimalizácie spotreby energie v budovách. Ako odpoveď na tieto výzvy prichádzajú inovatívne riešenia, ako napríklad HEMS (Home Energy Management System), t. j. systém domáceho energetického manažmentu, a EMS (Energy Management System), ktorého cieľom je efektívne riadiť celý rozsah energií.

Čo to je HEMS?

HEMS - Home Energy Management System (Systém Domáceho Energetického Manažmentu) je súprava technológii a riešení zameraných na optimalizáciu spotreby energie v domácnostiach. HEMS umožňuje monitorovanie, riadenie a automatizáciu rôznych zariadení a systémov v domácnosti, s cieľom zvýšenia energetickej účinnosti. Príklady činností HEMS zahŕňajú harmonizáciu prevádzky vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov, riadenie osvetlenia, sledovanie spotreby energie a v niektorých prípadoch integrácie so systémami obnoviteľnej energie ako napr. solárne panely alebo veterné mikroinštalácie.

Aké sú výhody systémov HEMS a EMS?

Systém Sinum ako systém HEMS/EMS prináša množstvo výhod, ktoré prispievajú k úspore energie a zvyšovaniu energetickej účinnosti. Toto riešenie umožňuje okrem iného:

  1. Optimalizáciu spotreby energie prostredníctvom nepretržitého monitorovania a priebežného riadenia.
  2. Efektívne riadenie fotovoltických systémov a efektívne využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.
  3. Zvýšenie komfortu užívania budov vďaka automatizácii procesov ako je regulácia teploty alebo ovládanie osvetlenia.
  4. Zníženie nákladov na energiu prostredníctvom lepšej optimalizácie spotreby a využitia energie dostupnej z obnoviteľných zdrojov.
  5. Znižovanie emisií skleníkových plynov a podpora trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom aktívnej činnosti využívania obnoviteľnej energie.

Naša spoločnosť poskytuje komplexný servis a technickú podporu, aby naši zákazníci mohli naplno využívať všetky výhody používania systémov HEMS/EMS.

Masz pytania?

Zistite viac o možnostiach manažmentu energii v systéme Sinum!

Naši konzultanti vám pomôžu s výberom riešenia.

Čo to je EMS?

EMS - Energy Management System (Systém Energetického Manažmentu) sa predovšetkým zameriava na hospodárenie s energiou získanou z fotovoltických panelov a reguláciou tokov elektrickej energie medzi inštaláciou, skladovaním energie a aktuálnou požiadavkou. Tento systém môže tiež pracovať v koordinácii s elektrickou sieťou, umožňujúc rozptýlenie prebytočnej energie do siete.

Energetický manažment v Sinum

Systém Sinum umožňuje integráciu a riadenie zariadení zodpovedných za výrobu a spotrebu elektrickej energie v budove, vďaka čomu dokáže sledovať aktuálne potreby a vyberať najhospodárnejšie riešenia jej spotreby. Vďaka systému môžeme energiu vyrobenú fotovoltickými systémami v období jej nadprodukcie využiť akumulovaním v batériách a zásobníkoch TÚV, alebo prostredníctvom vykurovacieho zariadenia vo vykurovacích alebo chladiacich systémoch