Drôtové Izbové regulácie napájané na 230V

EU-F-2z v1

EU-F-2z v1

DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA
EU-F-4z v1

EU-F-4z v1

DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Bezdrôtové izbové regulácie napájané na 230V

EU-F-2z v2

EU-F-2z v2

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA
EU-F-4z v2

EU-F-4z v2

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Izbové regulácie do rámčeka

Dvojpolohové izbové regulátory určené do rámčeka sú moderné zariadenia určené na presné meranie teploty v závislosti od preferencíí užívateľa. Vďaka ich použitiu v interiéri je možné dosiahnuť požadovanú tepelnú pohodu a zároveň znížiť účty za kúrenie.

Dvojpolohový izbový regulátor – ako pracuje

Podomietkový izbový regulátor je predurčený na ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia. Umožňuje vám ľahko udržiavať nastavenú teplotu v miestnosti zaslaním signálu s informáciou o nutnosti vykúrenia alebo ochladenia na danú teplotu. Izbový regulátor do rámčeka komunikuje s reguláciami vykurovacích zariadení pomocou drôtu alebo bezdrôtového pripojenia, podľa konkrétneho modelu. Prístroje sú napájané z batérií alebo na 230V.

Funkcie dvojpolohových izbových regulátorov

Každý dvojpolohový izbový regulátor TECH Controllers je prispôsobený na obsluhu rôznych funkcii. Predovšetkým podomietkový izbový regulátor umožňuje reguláciu teploty v závislosti na dennej dobe s presnosťou až do 0,1°C. Základné nastavenie je denný / nočný program, v ktorom užívateľ definuje samostatnú nastavenú teplotu pre deň a noc a určí hodiny, kedy dvojstavový izbový regulátor spustí denný a nočný čas. Pre väčšie pohodlie a úsporu času je možné pomocou týždenného programu naprogramovať teplotu v podomietkovom izbovom regulátore na 7 dní vopred. Manuálny režim vám zase umožní manuálne uložiť konkrétne prevádzkové parametre. Teplota sa potom nastavuje priamo z hlavnej obrazovky dvojstavového izbového regulátora pomocou tlačidiel. Keď je aktívny manuálny režim, predtým spustený program zostáva nečinný až do ďalšej naprogramovanej zmeny nastavenej teploty.

Podľa modelu môže podomietkový izbový regulátor vykonávať ďalšie funkcie, napríklad funkciu Optimum Start, t.j. inteligentný riadiaci systém vykurovania a chladenia, alebo režim vykurovania / chladenia, ktorý umožňuje zvoliť režim činnosti zariadenia (chladiaca alebo vykurovacia inštalácia). Ak je podlahový snímač pripojený k dvojpoloohovému izbovému regulátoru TECH, je tiež možné regulovať teplotu podlahy a zabrániť jej ochladeniu za slnečných dní.

Moderný vzhľad zariadení

Dvojpolohové izbové regulátory do rámčeka sú zariadenia s veľkým, čitateľným displejom, ktorý umožňuje ľahké a rýchle odčítanie teploty. V závislosti od nastavení je možné získať aj ďalšie informácie, napríklad aktuálny čas. Používanie izbových regulátorov do rámčeka TECH je veľmi intuitívne a vďaka svojim neutrálnym farbám dokonale ladia s tradičnými aj modernými usporiadaniami. Predná strana dvojpolohových izbových regulátorov TECH je vyrobená zo skla, čo zaručuje estetický vzhľad.

Inštalácia regulácii

Každý izbový regulátor do rámčeka je inštalovaný v krabici s prierezom 60 mm. V prípade drôtových modelov dvojpolohových izbových regulátorov je potrebné pripojiť komunikačný kábel, ktorý je zapojený do vykurovacieho zariadenia. Do každej zóny je možné pripojiť iba jeden izbový regulátor TECH. Počas inštalácie je potrebné pamätať na základné pravidlá, to znamená neumiestňovať prístroje na veľmi slnečné miesta alebo na vonkajšie steny, aby to neovplyvnilo výsledok merania teploty.

Pre získanie podrobnejších informácii, napr. o dvojpolohovom izbovom regulátore - ako pracuje, alebo ako sa vykonávajú rôzne nastavenia, odporúčame prečítať si užívateľský manuál vybraného modelu zariadenia.