Regulácie vykurovania

Energeticky úsporný dom sa nezaobíde bez systému, ktorý umožňuje účinnú a efektívnu reguláciu teploty. Umožňujú to riadiace jednotky a izbové regulácie, ktoré sú súčasťou vykurovacej sústavy.

Regulácie teploty – kvalita a spoľahlivosť.
Spoločnosť Tech je výrobcom a distribútorom regulácií pre všetky druhy vykurovacích systémov (regulácie pre všetky druhy kotlov, pre rozšírenie inštalácií ÚK, zmiešavacích ventilov a čerpadiel ÚK a TÚV). Spoločnosť Tech vyrába taktiež regulácie pre krbové systémy, systémy využívajúce energiu z obnoviteľných zdrojov (rekuperácia, kolektory, tepelné čerpadlá), špeciálne regulácie pre chladiarenské systémy, pre sauny a regulácie pre mikroklímu.