Aktualizácie

Ak chcete aktualizovať reguláciu, stiahnite príslušný súbor z nižšie uvedeného adresára a prečítajte si inštalačné pokyny.                     

Ak máte problém s aktualizáciou programu alebo neviete nájsť program pre vašu reguláciu, kontaktujte technickú podporu.

Posledná aktualizácia programov 14.05.2024

Regulácie pre podlahové vykurovanie

Izbové regulácie / termostaty