Aktualizácie

Ak chcete aktualizovať reguláciu, stiahnite príslušný súbor z nižšie uvedeného adresára a prečítajte si inštalačné pokyny.

Aktualizácia programov 04.10.2022

Regulácie pre podlahové vykurovanie

Izbové regulácie / termostaty