Pre kotly - TECH Sterowniki
Pre kotly - TECH Sterowniki

Pre kotly

Regulácie pre kotly ústredného kúrenia – popis

Regulácie pre kotly ústredného kúrenia umožňujú riadiť proces výroby tepla ako aj jeho distribúciu do vykurovacieho systému. Ich hlavnou funkciou je výber jednotlivých parametrov tak, aby bolo zabezpečené hospodárne vykurovanie a zároveň tepelná pohoda pre užívateľov na požadovanej úrovni. Bez regulácie kotlov je ťažké si vôbec predstaviť kontrolu vykurovania domu alebo objektu.
V závislosti od modelu môžu regulácie pre kotly regulovať kotol v základnom rozsahu (napr. jednoduché regulácie pre kotly na tuhé palivá ovládajúce iba obehové čerpadlo a ventilátor), ako aj viacúčelové regulácie pre kotly ÚK, ktoré umožňujú reguláciu teploty v dome prostredníctvom zmiešavacích ventilov a internetu.

Regulácie pre kotly ÚK – princíp činnosti

Všetky regulácie pre kotly (bez ohľadu na to, či sú to regulácie pre kotly na uhoľný prach, pelety alebo pevné palivo atď.) majú funkciu ovládania obehového čerpadla ÚK a ventilátora. Pomocou zvýšenia alebo zníženia otáčok ventilátora je do kotla vháňané väčšie alebo menšie množstvo vzduchu, ktorý má vplyv na rýchlosť horenia a tým aj teplotu. Regulácia teploty je vykonávaná na základe programu, ktorý získava informácie o teplote zo snímačov teploty (regulácie pre kotly spolupracujú so snímačmi priestorovej teploty, ktoré sú umiestnené napr. v izbe).