Inštalačné pokyny

UPOZORNENIE: Aktualizácia nového programu spôsobí vrátenie regulácie do výrobných nastavení. Odporúčame, aby ste si pred aktualizáciou zapísali všetky dôležité nastavenia a po aktualizácii programu ich nanovo nastavili.

 

Postup:

 

 1. Skopírujte stiahnutý súbor do koreňového adresára USB Flash disku (maximálna kapacita 8GB), naformátovaného v systéme FAT 32. Nemeňte názov súboru.
 2. Vypnite zariadenie hlavným vypínačom. Ak vypínač nemá, odpojte ho od zdroja napájania.
 3. Vložte USB Flash disk do USB portu (na niektorých zariadeniach sa nachádza Micro USB vstup, v takom prípade použite Micro USB Flash disk alebo adaptér).
 4. Zapnite zariadenie pomocou hlavného vypínača. Ak nemá vypínač, pripojte ho k zdroju napájania. Na displeji sa zobrazí priebeh inštalácie. Po dokončení inštalácie sa zariadenie reštartuje.
 5. Po reštarte zariadenia odpojte USB Flash disk z USB portu.

 

 

 1. Skopírujte stiahnutý súbor do koreňového adresára USB Flash disku (maximálna kapacita 8GB), naformátovaného v systéme FAT 32. Nemeňte názov súboru.
 2. Vypnite zariadenie hlavným vypínačom. Ak vypínač nemá, odpojte ho od zdroja napájania.
 3. Vložte USB Flash disk do USB portu regulácie.
 4. Potom opätovne pripojte riadiacu jednotku k sieti a po celú dobu držte stlačené tlačidlo. Tlačidlo držíme stlačené do doby zaznenia zvukového signálu alebo zobrazenia priebehu inštalácie na displeji.
 5. Po reštarte zariadenia odpojte USB Flash disk z USB portu.

 

 1. Skopírujte stiahnutý súbor do koreňového adresára USB Flash disku (maximálna kapacita 8GB), naformátovaného v systéme FAT 32. Nemeňte názov súboru.
 2. Odpojte reguláciu od zdroja napájania.
 3. Vložte USB Flash disk do USB portu (na niektorých zariadeniach sa nachádza Micro USB vstup, v takom prípade použite Micro USB Flash disk alebo adaptér).
 4. Potom opätovne pripojte riadiacu jednotku k sieti a po celú dobu držte stlačené tlačidlo EXIT. Tlačidlo držíme stlačené do doby zaznenia zvukového signálu alebo zobrazenia priebehu inštalácie na displeji.
 5. Po reštarte zariadenia odpojte USB Flash disk z USB portu.

 

Ak operácia aktualizácie zlyhá:

 1. Preformátujte jednotku USB Flash disk v systéme FAT32 a skopírujte inštalačný súbor späť do koreňového adresára. Skontrolujte, či sa nezmenil názov súboru.
 2. Vykonajte postup opísaný v bode 1. s použitím iného USB Flash disku.