Finančné oddelenie

Renata Chrapkiewicz – hlavná účtovníčka
Maria Biczak – účtovníčka
Iwona Giza – účtovníčka
Elżbieta Brandys – účtovníčka

 

e-mail: ksiegowosc@techsterowniki.pl