Servisné oznámenia

 

Záujem o výrobky TECH CONTROLLERS každým rokom rastie tak na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, preto naša spoločnosť vyvíja značné úsilie na skvalitnenie predaja, odbornú prípravu personálu pre predaj, montáž a postupne rozvíjame servisnú sieť na Slovensku. Bohužiaľ v snahe o kúpu tovaru za čo najnižšiu cenu, koneční spotrebitelia siahajú po nákupe cez rôzne zahraničné internetové portály, čím sa vystavujú značnému riziku. Okrem toho, že zariadenie nebude mať slovenský návod na použitie, nemusí mať ani softvérové vybavenie v slovenskom jazyku a akýkoľvek problém musí zákazník riešiť cez predajcu v zahraničí.

Preto, servisná pomoc na Slovensku neobsluhuje zákazníkov:

  • ktorí si zakúpili tovar, ktorý nie je určený pre slovenský trh. Týka sa to aj kotlov zakúpených v zahraničí s reguláciou TECH;
  • ktorí si zakúpili tovar mimo predajných miest našich obchodných partnerov.

Pri servisných otázkach týkajúcich sa regulácii TECH inštalovaných na kotloch, ktoré sú určené pre slovenský trh, obracajte sa na servis výrobcu alebo distribútora kotlov, nakoľko tieto regulácie majú vlastné špecifiká definované výrobcom kotlov.

 
Komunikácia v slovenskom jazyku ◄

Technické a servisné otázky:
Jasmin Omerovič

sk.servis@tech-reg.com

+421 918 943 556

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok
8:00-16:00

V prípade, že ste tovar kúpili na Slovensku, reklamáciu Vám pomôže vybaviť pracovník servisnej pomoci a to od vyzdvihnutia reklamovaného tovaru, zaslania na servis, až po zaslanie vybavenej reklamácie na Vašu adresu.

Dôležité upozornenie!
Potrebu vyslania reklamácie alebo inej zásielky oznámte na tel.č.: +421 918 943 556.
Priložte:
– popis poruchy,
– vyplnený záručný list,
– kópiu dokladu o zakúpení tovaru.

Pracovné hodiny:
Pondelok-Piatok
7:00-16:00

Technicko-servisné otázky v poľskom jazyku :
serwis@techsterowniki.pl

Telefóny:
+48 33 875 93 80
+48 33 330 00 18
+48 33 875 19 20
+48 33 870 47 00

Zbigniew Mitoraj – hlavný manažér servisu
zbigniew.mitoraj@techsterowniki.pl

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa činnosti alebo servisu nášho zariadenia, neváhajte využiť náš servis v slovenskom jazyku. Budeme sa snažiť čo najskôr odpovedať na akúkoľvek otázku.