SINUM PRO SINUM PRO

SINUM PRO

Čo je Sinum Pro?

Sinum Pro je inovatívny ekosystém hybridných riešení (drôtových a bezdrôtových), ktorý predstavuje jeden z prvých pokusov na svete spojiť funkcie komfortu, zabezpečenia, vzdialeného monitorovania a správy systému do jedného riešenia. Naše riešenie je vhodné na použitie nielen v štandardných objektoch, ale aj v inteligentných budovách a Industry 4.0 (priemyselné a skladové prevádzky)., Vyhradená klientska aplikácia umožňuje efektívny zber, spracovanie a správu celého systému lokálne ale aj v cloude zo stacionárnych aj mobilných zariadení. Filozofia Sinum Pro je založená na individuálnom prístupe ku každému klientovi a špecializovanej hodnotovej ponuke vrátane všeobecného konceptu riešenia, výberu komponentov, ich integrácie, uvedenie do prevádzky a kompletného po predajného servisu v prevádzkovej fáze, napríklad analýza nameraných údajov, ich interpretácia a výber optimálnych nastavení pre realizáciu cieľových funkcií špecifikovaných našimi klientmi.

Distribútor:

Pridajte sa k skupine distribútorov systému Sinum Pro a stanovte s nami nové štandardy v oblasti integrovaného komfortu a bezpečnosti.

Developer:

Zhodnoťte svoju investíciu (platí aj pre modernizáciu existujúcich budov) a zabezpečte svojim zákazníkom každodenný komfort a bezpečnosť v prípade požiaru.

Manažér:

Získajte nové príležitosti na posúdenie prevádzkových parametrov budov, ktoré obsluhujete. Spravujte svoju infraštruktúru budov efektívne.

Projektant:

Navrhujte flexibilné riešenia, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky a zapadajú do moderných trendov. Skráťte proces navrhovania spoluprácou s profesionálmi.

Znalec:

Efektívne definujte formálne a funkčné požiadavky vo svojich projektoch. Poskytnite zákazníkom moderné riešenia komfortu a bezpečnosti.

Inštalatér:

Staňte sa autorizovaným partnerom skupiny TECH a získajte prístup k najnovším technológiám a ponuke špecializovaných školení a workshopov spájajúcich teóriu s praxou.

Požiarna bezpečnosť a užívateľský komfort
• Napájanie a riadenie požiarneho vetrania a komfortných systémov (odsávanie dymu, tlaková diferenciácia, ventilácia).
• Detekcia požiaru (monitorovanie teplotných polí, detekcia dymu/tepla).
• Monitorovanie úrovne koncentrácie nebezpečných plynov (CO, LPG, NOx).
• Integrácia so stavebnými systémami SSP, BMS, SIUP.

Fotovoltika a skladovanie energie
• Detekcia elektrického oblúka vo fotovoltických inštaláciách.
• Sledovanie teploty fotovoltických panelov.
• Sledovanie funkčných parametrov zásobníkov energie.

Pre koho je Sinum Pro?

Elektromobilność
• Sledovanie prevádzkových parametrov nabíjacích staníc vozidiel (s funkciou automatického odpojenia prúdu).
• Včasná a presná detekcia nebezpečenstva požiaru.
• Hasenie požiaru pomocou lokálneho sprinklerového systému.
• Integrácia s požiarnym ventilačným systémom (dodatočná požiarna scéna).

Bezdrôtové bezpečnostné monitorovanie
• Detekcia dymu.
• Monitorovanie teploty vzduchu.
• Sledovanie polohy protipožiarnych dverí a brán.
• Detekcia záplav a monitorovanie tlaku vody v hydrantoch.
• Detekcia preťaženia konštrukcií, napríklad striech alebo skladových regálov.
• Monitorovanie vibrácií strojov.

Príklady aplikácií Sinum Pro

Verejné obstarávania

administratívne budovy, úrady, univerzity, školy, hasičské zbrojnice

• Regulácia vykurovania a osvetlenia.
• Optimalizácia spotreby energie.
• Protipožiarne vetranie garáží, odvod dymu zo schodísk, lokálne hasenie požiarov, nabíjacie stanice pre elektromobily.
• Manažment inštalácií alternatívnych zdrojov energie (tepelné čerpadlá, fotovoltika, zásobníky energie).

Komerčné investície

hotely, penzióny, obytné budovy

 • Regulácia vykurovania a osvetlenia.
 • Optimalizácia spotreby energie.
 • Kontrola prístupu.
 • Detekcia a potlačenie požiaru.
 • Odstránenie zadymenia zo schodísk a podzemných garáží.
 • Riadenie inštalácií alternatívnych zdrojov energie.

Priemyslové investície

priemyselné závody, sklady a logistické centrá

 • Detekcia a potlačenie požiaru (nabíjacie miesta pre elektrické vozidlá, napr. batériové vozíky)
 • Odvod dymu a komfortné vetranie priemyselných a skladových hál
 • Bezdrôtové bezpečnostné monitorovanie, napr. detekcia dymu, detekcia zaplavenia, preťaženie konštrukcie.

Možnosti Sinum Pro

Riešenia pre komfortné systémy

Pri použití Sinum Pro sa všetky funkcie správy komfortného systému vykonávajú z ovládacieho panela, čo umožňuje zber a spracovanie nameraných údajov, ovládanie a diaľkové monitorovanie vybraných prevádzkových parametrov. Zmena nastavení a správa všetkých komponentov systému je možná lokálne aj vzdialene vďaka službe Sinum Cloud. Komunikácia medzi zariadeniami zahrnutými v systéme je možná drôtovým, bezdrôtovým a hybridným (drôtovo-bezdrôtovým) spôsobom.

Funkcie:

 • Regulácia vykurovania.
 • Ovládanie osvetlenia.
 • Ovládanie roliet a brán.
 • Optimalizácia spotreby energie.
 • Riadenie prístupu.

Výhody:
• Pohodlie a flexibilita na dosah ruky. Niekoľkými kliknutiami budete môcť zmeniť nastavenie teploty v konkrétnej miestnosti, naprogramovať jej hodnotu podľa vašich potrieb, zapnúť alebo vypnúť osvetlenie alebo stiahnuť rolety.
• Bezpečnosť. Investíciou do detektorov zaplavenia, detektorov zadymenia a snímačov kvality ovzdušia zaisťujete bezpečnosť seba a svojich blízkych.
• Prístup k informáciám 24/7. Vždy môžete mať prístup ku konkrétnym informáciám o tom, čo sa deje vo vašej domácnosti. Systém môžete ovládať v reálnom čase a odkiaľkoľvek na zemi.
• Úspory. Keď svoje elektronické zariadenia spravujete rozumne, spotrebujete menej energie.

Riešenia pre požiarne bezpečnostné systémy

Sinum Pro umožňuje napájanie a riadenie protipožiarnych zariadení v jednoduchých aj zložitých systémoch kontroly šírenia dymu a tepla (odsávanie dymu, prúdová ventilácia, tlaková diferenciácia) a hasenia (rozstrekovacie, hmlové a sprinklerové inštalácie). Výhodou použitia Sinum Pro v takýchto aplikáciách je nepretržité sledovanie prevádzkových parametrov systému, jednoduchá vizualizácia a integrácia s nadradenými systémami budov, ako sú BMS, SSP, SIUP.

Funkcie:

 • Napájanie a ovládanie ventilátorov na odvod dymu, prúdových ventilátorov, komfortných ventilátorov, dymových klapiek, požiarnych ventilačných klapiek a protipožiarnych uzatváracích klapiek, dymových clon, protipožiarnych brán a iných zariadení.
 • Sledovanie kontinuity napájacích ciest (prerušenie/skrat) pre motory ventilátorov na odvod dymu a pohony klapiek.
 • Včasná detekcia a presné označenie miesta nebezpečenstva požiaru.
 • Monitorovanie ľudskej prítomnosti

Výhody:

 • Modulárna štruktúra, jednoduché programovanie (vyhradený grafický konfigurátor s funkciou overovania kódu).
 • Integrácia s inými systémami budov, napríklad BMS, SSP, SIU.
 • Spoľahlivosť, životnosť a detekcia porúch v reálnom čase s alarmom.

Riešenia pre hybridné bezpečnostné monitorovacie systémy

Sinum Pro má umožniť rozšírenie štandardných funkcionalít v oblasti napájania a riadenia o bezdrôtové sledovanie vybraných parametrov, dôležitých v kontexte zabezpečenia vysokej flexibility a bezpečnosti systému. Tento cieľ je dosiahnutý integráciou batériou napájaných detektorov a snímačov pre obojsmernú bezdrôtovú komunikáciu pomocou technológie LoRa®.

Funkcie:

 • Zber údajov zo vzdialených detektorov a snímačov (dosah 2 - 7 km v závislosti od topografie a rozvoja oblasti).
 • Bezdrôtové ovládanie akčných členov systému, napríklad otváranie dverí, zapnutie ventilátora, zapnutie osvetlenia, zobrazenie správ a pod.
 • Integrácia rozsiahlych stavebných komplexov s rôznymi funkciami, napríklad v rámci priemyselných závodov.

Výhody:

 • Možnosť eliminácie potreby napájacej a riadiacej kabeláže.
 • Možnosť jednoduchej zmeny architektúry systému a prenosu prijímačov.
 • Nízka spotreba energie a dlhá výdrž batérie (prúdový odber pri periodickej prevádzke prijímača cca 10 mA).

Riešenia pre elektromobilitu

Systém Sinum Pro umožňuje prevádzku infraštruktúry budov určenej na nabíjanie vozidiel vybavených lítium-iónovými batériami a lokálnu výrobu a skladovanie energie. Medzi dostupné funkcionality patrí nielen monitorovanie a optimalizácia spotreby energie, ale aj zabezpečenie včasnej detekcie ohrozenia požiarom a lokálneho hasenia požiaru pomocou automaticky aktivovaného sprinklerového systému.

Funkcie:

 • Napájanie nabíjacích staníc/nabíjačiek s automatickým odpojením napájania v prípade požiaru.
 • Nabíjanie elektrických a hybridných áut (AC nabíjačky s výkonom 11 a 22 kW).
 • Včasná a presná detekcia nebezpečenstva požiaru.
 • Miestne hasenie požiaru (súprava zariadení typu i-Sprink

Výhody:

 • Pohodlie pri používaní a bezpečnosť v prípade požiaru.Monitorovanie spotreby energie.
 • Klientska aplikácia umožňujúca vzdialenú správu nabíjacích staníc.
 • Kontrola rozvoja požiaru pomocou lokálneho sprinklerového systému - ochrana životov a majetku užívateľov.
 • Jednoduchá integrácia s požiarnym ventilačným systémom (samostatná požiarna scéna).

Sinum Pro pre klienta

Ovládací panel systému

Aplikácia Sinum Pro umožňuje jednoduchú a intuitívnu správu všetkých funkcií systému lokálne aj vzdialene odkiaľkoľvek na svete. Z aplikačnej úrovne je možné sledovať kľúčové prevádzkové parametre, ako aj meniť ich nastavenia a vytvárať harmonogramy. Zákazník má k dispozícii prehľadný panel, ktorý je možné dodatočne individuálne konfigurovať podľa svojich potrieb a preferencií.

 • Ovládanie vykurovania
 • Cloud Access
 • Zobrazenie alarmov
 • Automatizácie
 • Ovládací panel
 • Štatistiky

Ovládací panel systému

Aplikácia Sinum Pro umožňuje jednoduchú a intuitívnu správu všetkých funkcií systému lokálne aj vzdialene odkiaľkoľvek na svete. Z aplikačnej úrovne je možné sledovať kľúčové prevádzkové parametre, ako aj meniť ich nastavenia a vytvárať harmonogramy. Zákazník má k dispozícii prehľadný panel, ktorý je možné dodatočne individuálne konfigurovať podľa svojich potrieb a preferencií.

 • Ovládanie vykurovania
 • Cloud Access
 • Zobrazenie alarmov
 • Automatizácie
 • Ovládací panel
 • Štatistiky