Pre vykurovacie sústavy - TECH Sterowniki
Pre vykurovacie sústavy - TECH Sterowniki

Pre vykurovacie sústavy

EU-517

EU-517

Modul dvoch priamych vykurovacích okruhov
EU-513

EU-513

Integrátor vstupov – 5x 230V
EU-RI-1

EU-RI-1

DRÔTOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKÁCIOU PRE CS-I-2, CS-I-3 a CS-I-3 PLUS

 

UPOZORNENIE: CS-i-3 je iba do vyčerpania zásob, jeho náhrada je EU-i-3plus

 

Nové funkcie (CS-i-2 a EU-i-3plus):

 • možnosť pripojenia izbovej regulácie s RS komunikáciou
  • 2x RI-1 predurčenej pre spoluprácu s CS-i-2
  • 3x RI-1 predurčenej pre spoluprácu s EU-i-3plus   
 • pri pripojení internetového modulu CS-505 alebo WiFi RS dávajú možnosť:
  • vzdialeného ovládania všetkých funkcii regulácie pomocou internetu,
  • náhľad na históriu teplôt všetkých snímačov,
  • náhľad na históriu alarmov,
  • bezplatného zasielania emailových správ o alarmoch,
  • zapísať všetky nastavenia vo formáte PDF,
  • prístupu z jedného účtu neobmedzeného počtu užívateľov,
 • kaskádový radič s možnosťou vytvorenia kaskády štyroch kotlov  (CS-i-2) alebo šiestich kotlov (EU-i-3plus) na základe stálej teplotyekvitermiky alebo potreby vykurovania aktívnych okruhov,
 • funkcia Anti-Legionelly v obehu TÚV
 • možnosť nastavenia zobrazenia počtu zmiešavacích okruhov,
 • prehľadné zobrazenie všetkých parametrov z úrovne hlavného displeja a pod.

Dodatočné nové funkcie (EU-i-3 plus):

 • OPENTHERM komunikácia so zdrojom tepla 
 • Dva analógové výstupy 0-10V (možnosť zaradiť ich do kaskády až šiestich kotlov).
 • CS-i-3 plus – možnosť výberu zapojenia solárneho čerpadla: pwm alebo iba 230V

Charakteristika (CS-i-2, CS-i-3, EU-i-3plus)

Moderné a energeticky úsporné domy vyžadujú niekoľko alternatívnych zdrojov tepla, ktoré sú jednoducho riadené cez zap/vypínanie zdroja alebo cez zvyšovanie výkonu zdroja tepla na dosiahnutie požadovanej teploty vykurovacej vody. Aby sme mohli skutočne hovoriť o úsporách, potrebujeme na ich kontrolu integrovaný systém riadenia. Regulácie pre sústavy vykurovania spoločnosti TECH umožňujú efektívne a účinné riadenie systému s viacerými zdrojmi tepla,  distribúciu tepla a odber tepla. Vďaka tejto integrácii dochádza k optimalizácii výroby tepelnej energie a zníženiu jej spotreby. Použitie integrovanej regulácie vo vykurovacej sústave uľahčuje kontrolu všetkých zariadení, šetrí čas, peniaze a poskytuje potrebnú tepelnú pohodu.

Princíp činnosti

Regulácie pre vykurovacie sústavy umožňujú na jednej strane pripojenie viacerých zdrojov tepla s rovnakou a rozdielnou primárnou energiou (viac druhov kotlov, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, vykurovacia špirála a pod.) a na strane druhej distribúciu tepla v systéme s niekoľkými okruhmi (okruh TÚV, až tri okruhy zabudovaných zmiešavacích ventilov a dva okruhy prídavných zmiešavacích ventilov, niekoľko priamych vykurovacích okruhov a pod.) s obmedzením podľa potreby vykurovania jednotlivých zón/okruhov. Prácu zdrojov tepla je možné zvyšovať podľa výkonu na dosiahnutie požadovanej teploty vykurovacej vody alebo vzájomne podriadiť a vytvoriť z nich kaskádu tak, aby boli využité čo najefektívnejšie. Distribúciu tepla je možné naprogramovať podľa vonkajšej teploty,  ďalej korigovať podľa podľa týždenného harmonogramu a súčasne aj podľa požiadaviek z bytových termostatov o potrebe kúrenia. Práve pripojenie niekoľkých izbových termostatov/regulátorov, prípadne zónovej regulácie podlahového vykurovania. alebo zónovej regulácie radiátorového vykurovania  umožňuje naprogramovať rôzne teploty v miestnostiach (zónach) pre jednotlivé okruhy. Naviac, regulácie pre vykurovacie systémy spoločnosti TECH umožňujú využiť už nakonfigurované napäťové / beznapäťové výstupy – napríklad na osvetlenia alebo zavlažovanie, prípadne ako kaskádový radič maximálne štyroch kotlov. Všetky regulácie sú vybavené veľkým LCD dotykovým displejom s možnosťou jednoduchej aktualizácie programu cez USB vstup a možnosťou pripojenia internetového modulu, čo umožňuje mať pod kontrolou všetky parametre regulácie kdekoľvek ste, ak máte pripojenie na internet.

Možnosti nastavenia ventila a čerpadla zmiešavacieho  okruhu CS-i-2 alebo CS-i-3

POZNÁMKA:

Funkcie nastavenia teploty ventila nenájdete v nastaveniach regulácie na jednom mieste.

Aký je rozdiel medzi internetovým modulom CS-505 a WiFi RS

Jediným rozdielom je spôsob pripojenia k domácej WiFi sieti. Kým CS-505 musí byť pripojený k routeru dátovým káblom s konektormi RJ 45, WiFi RS pripojíme bezdrôtovo (vyhľadať sieť, zadať heslo – podobne ako to robíte s mobilom). Viac na.

 

Ikona kategorii