BEZPEČNOSŤ A KOMFORT BEZPEČNOSŤ A KOMFORT

BEZPEČNOSŤ A KOMFORT

Nedajte riziku žiadnu šancu a darujte svojim blízkym bezstarostný domov

…v kvalitnom ovzduší sa nachádza pohodlie a bezpečnosť, preto Sinum priebežne monitoruje jeho čistotu a v prípade potreby interiér domu vyvetrá. Vaši blízki a majetok sú strážené pohybovými snímačmi a v prípade zadymenia systém prijme príslušné opatrenia. Konečne môžete bezstarostne spať, pracovať a oddychovať, pretože viete, že vždy ochránite to najcennejšie.

Ovzdušie bez dymu

Automatické sťahovanie roliet a vetranie domu. Keď sa vo vašej domácnosti objaví dym, napríklad z dôvodu poruchy elektronického zariadenia alebo požiaru, systém vás na to okamžite upozorní a automaticky vytiahne rolety a vypne rekuperáciu.
  • Upozornenie na smartfóne
  • Automatické zdvíhanie roliet
  • Vypnutie rekuperácie

Ochrana pred zaplavením miestnosti

Snímač blízko prvkov vodného systému (napr. vedľa práčky a pod vaňou) vám umožní chrániť dom pred zaplavením v prípade poruchy. V prípade nebezpečenstva vyšle záplavový detektor signál a relé uzavrie elektromagnetický ventil prívodu vody. Vďaka tomu sa vyhnete záplavám, neporiadku a nákladom spojeným s odstraňovaním následkov poruchy.

  • Alarm
  • Upozornenie na smartfóne
  • Automatické zatvorenie elektromagnetického ventilu

V prípade nebezpečenstva vám systém pošle upozornenie a spustí scénu alebo akciu na neutralizáciu hrozby

Na pozore pred nezvanými hosťami

Automatické varovanie. Pohybový snímač zaznamená hrozbu, keď sú vaši blízki mimo domova a nepozvaní hostia sa snažia dostať do domu. Budete môcť rýchlo reagovať, aby ste ochránili svojich blízkych a majetok.
  • Upozornenie na smartfóne
  • Spustenie poplachovej sirény

Na pozore pred nezvanými hosťami

Automatické varovanie. Pohybový snímač zaznamená hrozbu, keď sú vaši blízki mimo domova a nepozvaní hostia sa snažia dostať do domu. Budete môcť rýchlo reagovať, aby ste ochránili svojich blízkych a majetok.
  • Upozornenie na smartfóne
  • Spustenie poplachovej sirény