O PID

Regulácie firmy TECH, podľa výstupného signálu riadiaceho dúchanie (ventilátor), možno rozdeliť do troch skupín:

Nižšie sú uvedené výsledky testov vykonaných na zásypovom kotle pri použití regulátora s nesúvislým výstupným signálom (dvojpolohový– zap/vypnuté) a regulátora so zPID.

st-80-wykres_ikona

 

Graf zobrazujúci prevádzku kotla s regulátorom CS-81

Regulátor CS-81 s hysteréziou 2°C. Pre dvojpolohovú reguláciu je charakteristická regulácia s osciláciou okolo zadanej hodnoty. Ak kotol reaguje príliš pomaly, na zmeny zadanej teploty, odchýlka hore alebo dole môže byť príliš vysoká. Negácia oscilácii na kotle ÚK by bola jednoducho zbytočná. Vo väčšine prípadov tieto regulácie sú vhodné pre vykurovanie budov a udržiavanie presnosti nastavenej teploty je uspokojivá.

Graf zobrazujúci prevádzku kotla s regulátorom CS-81zPID

st-81zpid-wykres_ikona

Regulátor CS-81 zPID. Môžeme vidieť na grafe prvú zmenu vyregulovania vyskytujúcu sa po rozkúrení v kotle. Neskôr náš regulátor veľmi dobre zvláda udržiavanie nastavenej teploty na kotle. Regulácia je plynulá, nameraná teplota sa udržuje na požadovanej úrovni, aj napriek nestabilite objektu regulácie, ktorým je kotol ÚK a vykurovaná budova. Krivka pod teplotou vykurovacej vody z kotla a na spiatočke ukazuje teplotu spalín, meranej na výstupe z kotla (na sopúchu). Je to, okrem nastavenej teploty vykurovacej vody, druhá základná veličina využívaná v regulácii.

 

Sterownik ST-81 zPID. Widzimy na wykresie pierwsze przeregulowanie występujące po rozpaleniu w kotle. Póżniej nasz regulator bardzo dobrze radzi sobie z utrzymaniem temperatury zadanej na kotle. Regulacja jest płynna, temperatura mierzona utrzymuje się na zadanym poziomie mimo niestabilności obiektu regulacji jakim jest kocioł CO i ogrzewany budynek. Krzywa poniżej temperatury zasilania i powrotu przedstawia temperaturę spalin mierzoną na wylocie z kotła. Jest to drugi obok temperatury zadanej podstawowy parametr wykorzystany do regulacji.