Podlahové vykurovanie

EU-L-X WiFi

UNIVERZÁLNY SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE S INTERNETOM - SÉRIA X

Popis produktu

Funkcie: • ovládanie až 8 zón s možnosťou:
- vykurovanie / chladenie
- štyri prevádzkové režimy (bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický)
- možnosť nastavenia individuálneho harmonogramu pre každú zónu,
- ovládanie na základe ekvitermiky (vonkajšej teploty),
- možnosť ovládania teploty podľa snímača podlahy – v prípade použitia podlahového snímača teploty.
• ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:
- 8 drôtových izbových priestorových snímačov EU-C-7p alebo bezdrôtových EU-C-8r, EU-C-mini, EU-CL-mini, drôtových izbových regulátorov EU-R-X, EU-R-12b, EU-R-12s,
EU-F-12b, alebo bezdrôtových EU-R-8b, EU-R-8bw, EU-R-8b PLUS, EU-R-8z, EU-R-8s PLUS, EU-R-8pb PLUS, EU-R-8pz PLUS a EU-F-8z,
- vonkajšieho drôtového snímača EU-291p NTC alebo bezdrôtového EU-C-8zr,
- snímača otvorenia okna EU-C-2N (6 ks na zónu),
- jeden vstup na pripojenie tepelného čerpadla (prepínanie vykurovanie / chladenie)
- jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla,
- jeden beznapäťový výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho zariadenia),
• 4-žilová komunikácia RS485
• možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových spínacích modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V
• ovládanie bezdrôtových elektrických pohonov na radiátory STT-868 alebo STT-869 (6 ks na zónu),
• ovládanie zmiešavacieho ventila - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo EU-i-1m

Rozšírenie

Drôtové regulátory teploty nadomietkové, systémové, napájané z hlavnej regulácie
EU-R-12b
DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE LIŠTU EU-L-X WIFI, EU-L-12 a EU-ML-12
Zobraziť viac
EU-R-12b
EU-R-X
DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE LIŠTU EU-L-X WIFI, EU-L-12 a EU-ML-12
Zobraziť viac
EU-R-X
EU-R-12s
DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE LIŠTU EU-L-X WIFI, EU-L-12 a EU-ML-12
Zobraziť viac
EU-R-12s
Bezdrôtové systémové regulátory teploty, batériové, nadomietkové
EU-R-8b
BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
Zobraziť viac
EU-R-8b
EU-R-8b PLUS
DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
Zobraziť viac
EU-R-8b PLUS
EU-R-8s PLUS
DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
Zobraziť viac
EU-R-8s PLUS
Bezdrôtové, batériové, systémové, podomietkové regulátory teploty
EU-R-8pb PLUS
DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
Zobraziť viac
EU-R-8pb PLUS
Bezdrôtové, systémové regulátory teploty napájané 230V do rámiku
EU-F-8z
BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
Zobraziť viac
EU-F-8z
Bezdrôtové, systémové regulátory teploty napájané 230V, podomietkové
EU-R-8pz PLUS
DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
Zobraziť viac
EU-R-8pz PLUS
Systémové drôtové snímače teploty
EU-C-7 p
DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Zobraziť viac
EU-C-7 p
Bezdrôtové, batériové, systémové snímače teploty, nadomietkové
EU-C-8r
BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
Zobraziť viac
EU-C-8r
EU-C-mini
BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY
Zobraziť viac
EU-C-mini
EU-C-8f
BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY
Zobraziť viac
EU-C-8f
EU-CL-mini
BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY
Zobraziť viac
EU-CL-mini
Bezdrôtové systémové izbové regulátory napájané 230V nadomietkové
EU-R-8z
BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
Zobraziť viac
EU-R-8z
Drôtové systémové izbové regulátory napájané z hlavného regulátora podomietkové
EU-F-12b
DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA PRE LIŠTU EU-L-X WIFI, EU-L-12 a EU-ML-12
Zobraziť viac
EU-F-12b

Týždeň

Návody na obsluhu

Záručný list

SYSTÉMY REGULÁCIE

KONFIGURÁTOR

Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti

Pozrieť viac

DISTRIBÚCIA

Kde kúpiť regulácie

Pozrieť našu distribučnú sieť

Pozrieť viac