Podlahové vykurovanie

EU-L-X WiFi

UNIVERZÁLNY SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE S INTERNETOM - SÉRIA X

Popis produktu

Funkcie: • ovládanie až 8 zón s možnosťou:
- vykurovanie / chladenie
- štyri prevádzkové režimy (bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický)
- možnosť nastavenia individuálneho harmonogramu pre každú zónu,
- ovládanie na základe ekvitermiky (vonkajšej teploty),
- možnosť ovládania teploty podľa snímača podlahy – v prípade použitia podlahového snímača teploty.
• ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:
- kontrolného panelu, ktorý je zároveň WiFi modulom
- 8 drôtových izbových priestorových snímačov EU-C-7p alebo bezdrôtových EU-C-8r, EU-C-mini, EU-CL-mini, drôtových izbových regulátorov EU-R-X, EU-R-12b, EU-R-12s,
EU-F-12b, alebo bezdrôtových EU-R-8b, EU-R-8bw, EU-R-8b PLUS, EU-R-8z, EU-R-8s PLUS, EU-R-8pb PLUS, EU-R-8pz PLUS a EU-F-8z,
- vonkajšieho drôtového snímača EU-291p NTC alebo bezdrôtového EU-C-8zr,
- snímača otvorenia okna EU-C-2N (6 ks na zónu),
- jeden vstup na pripojenie tepelného čerpadla (prepínanie vykurovanie / chladenie)
- jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla,
- jeden beznapäťový výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho zariadenia),
• 4-žilová komunikácia RS485
• možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových spínacích modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V
• ovládanie bezdrôtových elektrických pohonov na radiátory STT-868 alebo STT-869 (6 ks na zónu),
• ovládanie zmiešavacieho ventila - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo

Parametre produktu

 

 


 

 

 

 
 

 

  

Týždeň

Návody na obsluhu

Záručný list

SYSTÉMY REGULÁCIE

KONFIGURÁTOR

Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti

Pozrieť viac

DISTRIBÚCIA

Kde kúpiť regulácie

Pozrieť našu distribučnú sieť

Pozrieť viac