Obchodné oddelenie

Obchodní zástupcovia pre Slovensko

Jakub Kuča
Manažér rozvoja obchodu pre Západné Slovensko

tel.: +421 905 989 223
e-mail: jakub.kuca@tech-reg.com

Radoslav Camber
Manažér rozvoja obchodu pre Stredné Slovensko
tel.: +421 908 236 899 

Ing. Vasil Kačur
Manažér rozvoja obchodu pre Východné Slovensko
tel.: +421 907 610 445

Mgr.  Peter Gustáv Hrbatý, PhD
Hotelové systémy - asistent riaditeľa
tel.: +421 918 857 679
Ing. Karel Stecker
Projektový manažér segmentu výrobcov tepelnej techniky ČR a SR.
tel. +420 733 180 377
e-mail: stecker@tech-reg.com 

Jaroslav Kuča
Výkonný raditeľ pre ČR, MR a SR
tel.: +421 915 793 964
e-mail: jaroslav.kuca@tech-reg.com

Objednávky na tovar žiadame zasielať priamo na:

email: objednavky@tech-reg.com

tel.: +421 907 529 811