Séria 4 - bezdrôtová zónová regulácia s internetom - TECH Sterowniki
Séria 4 - bezdrôtová zónová regulácia s internetom - TECH Sterowniki

Hlavná regulácia

EU-L-4 WiFi

EU-L-4 WiFi

Regulácia drôtových a bezdrôtových pohonov ventila pre podlahové a radiátorové vykurovanie.

Izbové regulácie a snímače napájané z hlavnej regulácie

EU-C-7 p

EU-C-7 p

DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

Bezdrôtové izbové regulácie napájané na 230V

EU-R-8z

EU-R-8z

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
EU-F-8z

EU-F-8z

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
EU-R-8pz PLUS

EU-R-8pz PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)

Bezdrôtové izbové regulácie a snímače napájané na batérie

EU-R-8b

EU-R-8b

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
EU-C-8r

EU-C-8r

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
EU-R-8b PLUS

EU-R-8b PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
EU-R-8s PLUS

EU-R-8s PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
EU-R-8pb PLUS

EU-R-8pb PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)

Servopohony

STT-869

STT-869

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA
STT-868

STT-868

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA

Doplnkové príslušenstvo

EU-MW-1

EU-MW-1

BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL
EU-C-2n

EU-C-2n

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
EU-C-8f

EU-C-8f

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY
EU-C-8zr

EU-C-8zr

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
EU-RP-4

EU-RP-4

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)
EU-MWN-1

EU-MWN-1

BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL NADOMIETKOVÝ

Séria 4

Možná zostava série EU-L-4 WiFi

Bezdrôtová regulácia séria 4 je predurčená tak pre podlahové, ako aj radiátorové vykurovanie. Umožňuje flexibilné rozmiestnenie všetkých prvkov systému bez dodatočných stavebných úprav a to aj v starších budovách, kde sa na túto možnosť vo fáze projektu nemyslelo. Alternatívne prvé štyri zóny je možné použiť pre drôtovú komunikáciu. 

Séria 4 umožňuje pomocou zabudovaného internetového modulu diaľkové ovládanie vykurovania až 8 zón prostredníctvom webovej aplikácie eModul.euPodobne ako séria 7 umožňuje pripojiť do prvých štyroch zón drôtové snímače priestorovej teploty EU-C-7p a ovládať v týchto zónach termoelektrické pohony pre podlahové vykurovanie (STT-230/2STT-230/2S). Dodatočne k týmto prvým štyrom zónam je možné drôtovo pripojiť snímač teploty podlahy (NTC).

Do všetkých 8 zón je možné zaregistrovať buď iba bezdrôtový snímač teploty (EU-C-miniEU-C-8rEU-CL-mini) alebo bytový termostat (EU-R-8b, EU-R-8b PLUS, EU-R-8bw, EU-R-8s PLUS, EU-R-8pb PLUSEU-R-8z a EU-F-8z) z úrovne ktorého je možné zmeniť teplotu – trvalo alebo dočasne. Každá zóna môže mať až 6 bezdrôtové elektrické pohony pre ovládanie radiátorového ventila (STT-869 alebo STT-868) a 6 snímače otvorenia okna EU-C-2n, jeden bezdrôtový snímač teploty podlahy EU-C-8f.  Regulácia tak umožňuje ovládať podlahové a radiátorové vykurovania. Priestorové snímače teploty reagujú na teplotu miestnosti a bezdrôtové alebo drôtové podlahové snímače kontrolujú maximálnu a minimálnu teplotu vykurovacej vody v podlahe. Snímače otvorenia okna umožňujú vypnutie vykurovania s určitým oneskorením.  V prípade potreby ovládania drôtových termoelektrických pohonov v zónach 5-8, je možné využiť bezdrôtový vykonávací modul/spínací kontakt MW-1-230V alebo MWN-1-230V pre bezdrôtové ovládanie termoelektrických pohonov podlahového vykurovania – jeden na každú zónu. Tieto vykonávacie moduly je možné využiť aj pre ovládanie iných zdrojov tela v každej miestnosti zvlášť napr. konvektory, infrapanely a pod.

Podobne ako u iných sérií má L-4 beznapäťový výstup na ovládanie vykurovacieho zariadenia alebo čerpadla. Softvér umožňuje priradiť tak beznapäťový výstup, ako aj čerpadlo ovládané z úrovne hlavnej regulácie ku konkrétnym zónam a v prípade nutnosti ovládania druhého čerpadla (napr. pre radiátorový okruh) je možné použiť bezdrôtový vykonávací modul/spínací kontakt MW-1 alebo MW-1-230V. K regulácii je možné pripojiť ďalších max. 8 bezdrôtových modulov MW-1 alebo MW-1-230V ovládaných podľa týždenného programu alebo potreby vykurovania zón. L-4 tak môže mať priradených 8 týchto modulov do zón, 8 podľa týždenného programu a jeden namiesto zabudovaného beznapäťového výstupu.

K celej zostave sú aj iné bezdrôtové prvky systému ako je: vonkajší snímač teploty EU-C-8zr a opakovač signálu EU-RP-4.

Vonkajší snímač teploty má iba informatívny charakter. Konštrukcia budovy o 8-mich zónach vytvára prekážky pre šírenie signálu alebo signál môže byť jednoducho rušený a tu zohráva dôležitú úlohu opakovač signálu EU-RP-4. Opakovače môžete navzájom prepojiť a vytvoriť tak reťaz, ktorá Vám potrebný signál prenesie tam, kde to potrebujete.

Ovládanie pomocou webovej aplikácie eModul.eu je jednoduché a intuitívne. Každá zóna môže mať priradený svoj individuálny režim prevádzky (konštantná teplota, časové obmedzenie alebo 6 rôznych prevádzkových harmonogramov