Doplnkové príslušenstvo

EU-i-1m

Regulátor pre zmiešavací ventil – prídavný modul k hlavnej regulácii Prídavný modul pre zmiešavací ventil a jeho čerpadlo spolupracuje s hlavnou reguláciou pomocou RS komunikácie. Všetky nastavenia sú vykonávané pomocou displeja z hlavnej regulácie.
  • Popis produktu
  • Parametre produktu
 

Funkcie:

  • plynulá regulácia zmiešavacieho ventila a jeho čerpadla s možnosťami: stála teplota, ekvitermická regulácia, korekcia teploty ventila podľa izbovej teploty, týždenný program vykurovania
  • spolupráca s bytovým termostatom so štandardnou komunikáciou (dvojpolohový – zap/vyp) s možnosťou zníženia teploty ventilu alebo jeho zatvorenia

Vybavenie:

  • snímač teploty zdroja tepla
  • snímač teploty ventila
  • snímač teploty spiatočky
  • ekvitermický snímač (vonkajšej teploty)
  • plášť prispôsobený k inštalácii na stenu

Schéma inštalácie:

Špecifikácia Jednotka  
Napájanie V 230V +/- 10% /50Hz
Maximálna spotreba energie regulátora W 2
Teplota prostredia °C 10÷50
Teplotná odolnosť snímača °C -30÷99
Poistka A 1,6
Rozsah teplotného nastavenia °C 20÷55
Záťaž na výstupe ventila A 1