Podlahové vykurovanie

EU-L-8e

BEZDRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)  
  • Popis produktu

Funkcie EU-L-8e:

  • spolupráca s maximálne 6 bezdrôtovými vykonávacími modulmi(spínacie kontakty)  MW-1 alebo MW-1-230V (môžu plniť úlohu bezdrôtového spínania zdroja tepla alebo čerpadla, prípadne pohonov v druhom rozdeľovači, ktorý nie je možné prepojiť drôtovo s EU-L-8E). Čerpadlo je možné pripísať k určeným zónam,
  • vykurovanie a chladenie, čo umožňuje pripojiť tepelné čerpadlo, ktoré môže automaticky prepínať režim kúrenia a chladenia,
  • možnosť výberu jedného zo štyroch prevádzkových režimov(bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický) umožňuje rýchle prepnutie do jedného z vybraných režimov, ktorý je programovaný individuálne pre každú zónu,
  • ovládanie na základe ekvitermiky(vonkajšej teploty) pri pripojení vonkajšieho snímača teploty bezdrôtového alebo drôtového, čo umožňuje vypnutie vykurovania pri nastavenej vonkajšej teplote,
  • možnosť ovládania aj pohonov, ktoré sú bezprúdovo otvorené NO (staršia verzia ovláda iba pohony bezprúdovo zatvorené – NC)

Poznámka: nová regulácia nespolupracuje so starším softvérom CS-M-8 je potrebné objednávať EU-M-8n.

 

Bezdrôtová regulácia pre podlahové vykurovanie séria 8 umožňuje flexibilné rozmiestnenie všetkých prvkov systému bez dodatočných stavebných úprav a to aj v starších budovách, kde sa na túto možnosť vo fáze projektu nemyslelo.

Séria 8 umožňuje nie len diaľkové ovládanie vykurovania zón prostredníctvom internetu (pri pripojení EU-505 alebo WiFi RS), ale môžeme ovládať tak termoelektrické pohony pre podlahové vykurovanie (STT-230/2STT-230/2S), ako aj bezdrôtové elektrické pohony pre radiátorový okruh (STT-869 alebo STT-868). Regulácia tak umožňuje vytvoriť okruh podlahového a okruh radiátorového vykurovania. Podobne ako u iných sérií, má výstup 230V na čerpadlo a beznapäťový výstup na ovládanie vykurovacieho zariadenia, ktoré sa zapína a vypína za základe signálu o potrebe dokúrenia miestnosti. Softvér umožňuje priradiť čerpadlo ovládané z úrovne hlavnej regulácie ku konkrétnym zónam  a v prípade nutnosti ovládania druhého čerpadla (napr. pre radiátorový okruh). Novšia regulácia CS-L-8E umožňuje priradiť  k jednotlivým zónam bezdrôtový spínací modul  MW-1 alebo MW-1-230V pre bezdrôtové ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla, prípadne pohonov (STT-230/2 MSTT-230/2S) na vzdialenom rozdeľovači, ktoré nie je možné prepojiť drôtovo.

Regulácia umožňuje vytvoriť 8 zón v ktorých je zaregistrovaný buď iba bezdrôtový snímač teploty (EU-C-miniEU-C-8r) alebo bytový termostat (EU-R-8b, EU-R-8b PLUS, EU-R-8s PLUS, EU-R-8pb PLUSEU-R-8z a EU-F-8z) z úrovne ktorého je možné zmeniť teplotu – trvalo alebo dočasne. Bezdrôtový snímač priestorovej teploty so zabudovaným snímačom vlhkosti EU-CL-mini zabezpečuje meranie vlhkosti vzduchu v súlade s normou IP64.

Súčasťou systému môže byť aj kontrolný panel EU-M-8e, ktorý umožňuje z jedného miesta mať pod kontrolou všetky teploty (programovať, meniť teploty). Panel má zabudovaný snímač priestorovej teploty.

K celej zostave je možné pripojiť aj iné bezdrôtové prvky systému ako je: vonkajší snímač teploty EU-C-8zr, snímače otvorenia okna EU-C-2n, bezdrôtové snímače teploty podlahy EU-C-8f , opakovač signálu EU-RP-4.

Vonkajší snímač teploty umožňuje vypnúť vykurovanie v určených zónach pri nami nastavenej teplote. Snímač otvorenia okna zase umožňuje vypnutie vykurovania s určitým oneskorením. Priestorové snímače teploty reagujú na teplotu miestnosti a bezdrôtové podlahové snímače kontrolujú maximálnu a minimálnu teplotu vykurovacej vody v podlahe. Konštrukcia budovy o 8-mich zónach vytvára prekážky pre šírenie signálu alebo signál môže byť jednoducho rušený a tu zohráva dôležitú úlohu opakovač signálu EU-RP-4. Opakovače môžete navzájom prepojiť a vytvoriť tak reťaz, ktorá Vám potrebný signál prenesie tam, kde to potrebujete.

V prípade, že potrebujete upravovať teplotu vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty (ekvitermickej krivky), regulácia umožňuje pripojiť cez RS komunikáciu aj podriadený modul pre zmiešavací ventil a jeho čerpadlo EU-i-1m alebo EU-i-1. Všetky parametre sú nastavované priamo z hlavnej regulácie EU-L-8E a v prípade pripojenia internetového modulu má užívateľ možnosť náhľadu a zmeny všetkých parametrov cez mobilnú aplikáciu.

 

 

Funkcie:

Možnosť obsluhy max. 22 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových snímačov teploty EU-C-mini, EU-C-8r alebo izbových regulátorov EU-R-8b a EU-R-8z.
     – 3 izbové snímače majú možnosť obsluhy až 12 pohonov (každý max. po 4 pohony)
     – 5 izbových snímačov majú možnosť obsluhy až 10 pohonov (každý max. po 2 pohony)


• možnosť ovládania bezdrôtových elektrických radiátorových pohonov STT-868 / STT-869 (6 kusov na zónu)
• jeden výstup 230V na čerpadlo
• beznapäťový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
• možnosť pripojenia bezdrôtového ovládacieho panelu EU-M-8n
• možnosť pripojenia EU-505 Ethernet alebo WiFi RS pre inteligentné riadenie vykurovacej sústavy pomocou smartfónu, tabletu, počítača
• možnosť pripojenia modulu zmiešavacieho ventilu EU-i-1m
• možnosť aktualizácie softvéru pomocou USB
• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača otvorenia okna
• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača podlahy EU-C-8rf
• možnosť pripojenia bezdrôtového snímača vonkajšej teploty EU-C-8zr

 

NOVÉ Funkcie EU-L-8 E:

• spolupráca s maximálne 6 bezdrôtovými vykonávacími modulmi (spínacie kontakty) MW-1 alebo MW-1-230V (môžu plniť úlohu spínania zdroja tepla alebo čerpadla), ktoré  je možné pripísať k určeným zónam
• vykurovanie a chladenie, čo umožňuje pripojiť tepelné čerpadlo, ktoré môže automaticky prepínať z režimu kúrenia na chladenie
• možnosť výberu jedného zo štyroch prevádzkových režimov (bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický)
• ovládanie na základe ekvitermiky (vonkajšej teploty) pri pripojení vonkajšieho snímača teploty (drôtového alebo bezdrôtového)
• možnosť ovládania aj pohonov, ktoré sú bezprúdovo otvorené NO

 

 

 

Rozšírenie

Bezdrôtové izbové regulácie napájané na 230V

EU-R-8z

EU-R-8z

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
EU-F-8z

EU-F-8z

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
EU-R-8pz PLUS

EU-R-8pz PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)

Bezdrôtové izbové regulácie a snímače napájané na batérie

EU-R-8b

EU-R-8b

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
EU-C-8r

EU-C-8r

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
EU-R-8b PLUS

EU-R-8b PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
EU-R-8s PLUS

EU-R-8s PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
EU-R-8pb PLUS

EU-R-8pb PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)

Servopohony

STT-869

STT-869

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA
STT-868

STT-868

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA

Doplnkové príslušenstvo

EU-MW-1

EU-MW-1

BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL
EU-C-2n

EU-C-2n

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
EU-C-8f

EU-C-8f

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY
EU-i-1

EU-i-1

REGULÁTOR PRE ZMIEŠAVACÍ VENTIL
EU-C-8zr

EU-C-8zr

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
EU-513

EU-513

Integrátor vstupov – 5x 230V
EU-RP-4

EU-RP-4

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)
EU-MWN-1

EU-MWN-1

BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL NADOMIETKOVÝ