Doplnkové príslušenstvo

WiFi RS

INTERNETOVÝ MODUL WiFi

Popis produktu

WiFi RS modul

Funkcie:

 • diaľkové ovládanie prevádzky zónových regulácií termoelektrických pohonov: EU-L-7e, EU-L-8e
 • diaľkové ovládanie prevádzky regulácii pre inštalácie napr. EU-i-2, EU-i-3 PLUS OT
 • úprava zadaných teplôt v každej zóne
 • možnosť výberu týždenných harmonogramov
 • zobrazenie histórie teplôt každej zóny
 • prispôsobenie vzhľadu hlavného displeja regulácie vlastným potrebám
 • PUSH notifikácia o alarmoch

Spojenie s internetom prostredníctvom WiFi.

Aplikácia eModul.eu je k dispozícii na stiahnutie:

Funkcie pri spolupráci s ostatnými (staršími) reguláciami

login pre panel – www.zdalnie.techsterowniki.pl

 • vzdialená kontrola prevádzky kotla internetom
 • grafický interfejs s animáciou na displeji domáceho počítača
 • možnosť zmien nastavených teplôt zmiešavacích okruhov a TÚV
 • možnosť zmien nastavených teplôt na bytovom termostate RS
 • náhľad teplôt na snímače
 • história teplôt
 • náhľad na históriu a druh alarmu
 • verzia pre zariadenia Android k dispozícii z Google Play

Rozšírenie

Hlavné regulácie
EU-L-8e
BEZDRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)
Zobraziť viac
EU-L-8e

Týždeň

Návody na obsluhu

Záručný list

SYSTÉMY REGULÁCIE

KONFIGURÁTOR

Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti

Pozrieť viac

DISTRIBÚCIA

Kde kúpiť regulácie

Pozrieť našu distribučnú sieť

Pozrieť viac