Servopohony

STT-868

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA
  • Popis produktu

Bezdrôtový elektrický pohon ventila 

Zariadenie STT-868 je moderný elektrický pohon ventila, ktorý sa inštaluje na radiátor. Zariadenie je relatívne malej veľkosti a jeho charakteristické vlastnosti sú jednoduchosť používania a funkčnosť.

PRINCÍP ČINNOSTI

Elektrický pohon ventila prostredníctvom hlavnej regulácie a v spolupráci so snímačom teploty alebo bytovým termostatom umožňuje jednoduché a efektívne ovládanie teploty v zónach v ktorých je nainštalovaný. Pohon môže byť nastavený v režime zatvárania/otvárania, alebo v režime SIGMA, ktorý umožňuje modulovať prietok vykurovanej vody v radiátore podľa potreby kúrenia. 

Elektrický pohon ventilov bezdrôtovo komunikuje s nadriadenými zónovými reguláciami ako sú: WiFi 8S, EU-16S WiFi alebo zónovými reguláciám podlahového vykurovania EU-L-8e, EU-L-4 WiFi, EU-L-9r a EU-L-X WiFi

INŠTALÁCIA

Inštalácia pohonu je veľmi jednoduchá a intuitívna. 

Najprv odoberieme kryt a založíme batérie, čím iniciujeme proces registrácie, ktorý trvá dve minúty.

Potom založíme hlavicu na radiátor a stlačíme komunikačné tlačítko, čím nastane kalibrácia hlavice.

 

Nakoniec zaregistrujeme hlavicu v hlavnej regulácii výberom: <Zóna>,

, , <Registrácia>.

Na elektrickom pohone stlačíme komunikačné tlačítko.

  • Ak dióda na hlavici dvakrát blikne = OK, na displeji sa zobrazí : „Registrácia úspešná”
  • Ak je jedno dlhé rozsvietenie diódy = spárovanie neúspešné, na displeji sa zobrazí : „Registrácia neúspešná”.

Po úspešnej registrácii založíme naspäť kryt hlavice.

 

Ak závit M-30 na hlavici nie je kompatibilný s ventilom, je možné použiť na radiátory adaptéry napr.:  DANFOSS RAN> M30x1,5  ;  DANFOSS RTD-N> M30x1,5; M30x1,5> M28x1,5;

 

Rozšírenie

Hlavná regulácia

EU-L-4 WiFi

EU-L-4 WiFi

Regulácia drôtových a bezdrôtových pohonov ventila pre podlahové a radiátorové vykurovanie.
EU-L-8e

EU-L-8e

BEZDRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)
EU-L-9r

EU-L-9r

DRÔTOVÁ ZÓNOVÁ REGULÁCIA TERMOSTATICKÝCH VENTILOV (8 ZÓN)
EU-WiFi 8S

EU-WiFi 8S

REGULÁCIA WIFI PRE BEZDRÔTOVÉ ELEKTRICKÉ POHONY
EU-16S WiFi

EU-16S WiFi

IZBOVÁ REGULÁCIA PRE OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV