EU-L-4X WiFi

Regulácia drôtových a bezdrôtových pohonov ventila predurčená tak pre podlahové, ako aj radiátorové vykurovanie. Umožňuje flexibilné rozmiestnenie všetkých prvkov systému bez dodatočných stavebných úprav a pomocou zabudovaného internetového modulu diaľkové ovládanie vykurovania až 8 zón prostredníctvom webovej aplikácie eModul.eu.

Popis produktu

Funkcie regulátora:
 • vzdialená kontrola prostredníctvom zabudovaného WiFi modulu pomocou aplikácie emodul.eu s funkciami:
  • vykurovanie / chladenie pre vybrané zóny,
  • štyri prevádzkové režimy (bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický),
  • možnosť nastavenia individuálneho harmonogramu pre každú zónu,
  • ovládanie na základe ekvitermiky (vonkajšej teploty),
  • možnosť ovládania teploty podľa snímača podlahy – pri použití podlahového snímača teploty.
 • regulácia EU-L-4X má možnosť:
  • vytvoriť 8 zón s radiátorovým vykurovaním alebo 4 radiátorové a 4 podlahové zóny (4 napäťové výstupy na pohony),
  • do všetkých 8 zón je možné zaregistrovať:
  • do 4 zón je možné pripojiť drôtový izbový snímač teploty EU-C-7p,
  • rozšíriť reguláciu o ďalšie 4 podlahové zóny (4 napäťové výstupy) pomocou prídavného modulu EU-ML-4X, 
  • ovládať:
   • maximálne 50 termoelektrických pohonov (STT-230/2, STT-230/2TSTT-230/2M),
   • v každej zóne:
    • až 6 bezdrôtových elektrických pohonov pre radiátorový okruh (STT-869 alebo G-X),
    • až 6 bezdrôtových snímačov otvorenia okna EU-C-2N,
    • jeden bezdrôtový snímač podlahovej teploty EU-C-8f,
   • až 6 bezdrôtových spínacích modulov MW-1 alebo MW-1-230V pre bezdrôtové ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla, prípadne pohonov (STT-230/2,  STT-230/2TSTT-230/2M) na vzdialenom rozdeľovači, ktoré nie je možné prepojiť drôtovo, ale tiež ovládanie vysušovacieho zariadenia po prekročení maximálnej vlhkosti, prípadne iného zariadenia pomocou týždenného programu (napríklad zavlažovanie, osvetlenie),
   • beznapäťový výstup NO/COM/NC pre ovládanie vykurovacieho zariadenia alebo čerpadla,
  • obmedziť maximálne a minimálne nastavenie pre:
   • priestorovú teplotu,
   • teplotu podlahy,
   • maximálnu relatívnu vlhkosť.
  • funkcia ANTISTOP zabraňuje zatuhnutiu tak čerpadla, ako aj ventilov,
  • možnosť aktualizácie programu pomocou USB vstupu.   

V prípade, že potrebujete upravovať teplotu vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty (ekvitermickej krivky), regulácia umožňuje pripojiť cez RS komunikáciu aj podriadený modul pre zmiešavací ventil a jeho čerpadloEU-i-1m aleboEU-i-1.
V servisných nastaveniach nájdeme aj možnosť ovládania pohonov, ktoré sú bezprúdovo otvorené NO.

Parametre produktu

Napájanie 230V 50Hz
Max. zaťaženie výstupov 1 - 4  0,3 A
Max. zaťaženie beznap. výstupu  • / 1 A
Komunikácia Drôtová - TECH SBUS
Bezdrôtová WTP - 868 MHz
Rozmery regulátora  [mm] 183 x 120 x 53

Rozšírenie

Bezdrôtové, batériové, systémové, podomietkové regulátory teploty
Bezdrôtové, systémové regulátory teploty napájané 230V, podomietkové
Bezdrôtové, batériové, systémové snímače teploty, nadomietkové
Bezdrôtové systémové izbové regulátory napájané 230V nadomietkové
Drôtové systémové izbové regulátory napájané z hlavného regulátora podomietkové

Týždeň

Návody na obsluhu

Záručný list

SYSTÉMY REGULÁCIE

KONFIGURÁTOR

Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti

Pozrieť viac

DISTRIBÚCIA

Kde kúpiť regulácie

Pozrieť našu distribučnú sieť

Pozrieť viac