Izbové regulácie a snímače napájané z hlavnej regulácie

EU-R-12s

DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU EU-L-X WIFI
  • Popis produktu

DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU EU-L-X WIFI

Funkcie

Odosielanie informácie o aktuálnej priestorovej teplote a teplote podlahy, ak je pripojený podlahový snímač do zónovej regulácie EU-L-X WiFi. Možnosť zmeniť zadanú teplotu v zóne na stálu teplotu alebo teplotu s časovým obmedzením; zobrazenie priestorovej teploty a teploty podlahy, zobrazenie relatívnej vlhkosti vzduchu, LCD displej s chvíľkovým podsvietením, 4-žilová komunikácia RS485, napájanie z lišty