Séria 5 - drôtová zónová regulácia (8 zón) - TECH Sterowniki
Séria 5 - drôtová zónová regulácia (8 zón) - TECH Sterowniki

Hlavná regulácia

CS-L-5

CS-L-5

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Drôtové Izbové regulácie napájané na 230V

EU-297z v3

EU-297z v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
EU-293z v3

EU-293z v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Drôtové izbové regulácie napájané na batérie

EU-293 v3

EU-293 v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
EU-297 v3

EU-297 v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Servopohony

Doplnkové príslušenstvo

CS-513

CS-513

Integrátor vstupov – 5x 230V

Séria 5

MOŽNÁ ZOSTAVA CS-L-5

Drôtová zónová regulácia pre podlahové vykurovanie Séria 5 je najjednoduchšia a tým aj relatívne najlacnejšia verzia zónovej regulácie podlahového vykurovania.

Hlavná riadiaca jednotka je iba zbernicou do ktorej sa dá pripojiť 8x bytový termostat (jednoduchý ON/OFF) a 22 termoelektrických pohonov ventilov. CS-L-5 má výstup 230V pre zap/vypínanie čerpadla a beznapäťový výstup pre ovládanie zdroja tepla. Tak napäťový, ako aj beznapäťový výstup je zap/vypínaný naraz, podľa potreby vykurovania z bytových termostatov. V prípade potreby je možné zapojiť niekoľko CS-L-5 za sebou, pričom stále bude jeden výstup pre ovládanie čerpadla. Pre bezdrôtový prenos beznapäťového výstupu na ovládanie zdroja tepla alebo na prepojenie z hlavnou reguláciou (v mieste pripojenia bytového termostatu, napr.: Cs-i-1) použijeme modul CS-262

Pri výbere bytových termostatov je potrebné vedieť čo od nich očakávame:

  • Najjednoduchšie CS-294v1 umožňujú iba nastaviť stálu teplotu prostredníctvom tlačidiel + a -. Dodatočne môžete zmeniť hysteréziu.
  • CS-295v3 už umožňujú okrem nastavenia dennej a nočnej teploty (komfortná a útlmová) aj nastavenie podlahovej teploty pri použití podlahového snímača teploty (NTC snímač). 
  • CS-297v3 nastavenia sú identické ako u CS-295v3.
  • CS-292v3  umožňujú podobne ako CS-295v3 nastavenia dennej a nočnej teploty (komfortná a útlmová), nastavenie podlahovej teploty pri použití podlahového snímača teploty (NTC snímač) ale majú aj možnosť nastaviť týždenný program vykurovania. 
  • CS-293v3 nastavenia sú identitcké ako u CS-292v3.
  • CS-290v3 nemajú možnosť pripojenia snímača teploty podlahy, ostatné  nastavenia sú identické ako u CS-292v3.

Tam, kde nepotrebujete meniť teplotu počas dňa (chodba, skladovacie, odkladacie, pivničné priestory, garáž, šatník a pod.) stačí jednoduchý bytový termostat. V ostatných zónach, ktoré sú rozdelené na nočnú a dennú časť, je vhodné mať bytový termostat minimálne s možnosťou programu deň/noc. V zónach, ktoré majú veľké tepelné zisky (krb alebo iný interiérový zdroj tepla, slnečná strana a pod.) je vhodné zabudovať snímač teploty podlahy (NTC), ktorý Vám zabezpečí, že podlaha nevychladne a jej nábeh nebude trvať hodiny, aby ste dosiahli potrebný tepelný komfort.