Drôtové izbové regulácie napájané na batérie

EU-T-2.1

Drôtový dvojpolohový izbový regulátor