Doplnkové príslušenstvo

EU-262

Zostava pre bezdrôtovú komunikáciu všetkých modelov dvojpolohových regulátorov , ale aj bezdrôtový prenos signálu (ON/OFF) z akéhokoľvek beznapäťového výstupu (napr.: pre EU-L-7e, EU-L-8e, EU-i-3 a pod.)
  • Popis produktu

Príklad 1:

Potrebujeme bezdrôtovo prepojiť bytový termostat a vykurovacie zariadenie 

K vysielaču pripojíme výstup z bytového termostatu a výstup z prijímača pripojíme ku kotlu v mieste bytového termostatu.

Príklad 2:

Potrebujeme bezdrôtovo prepojiť zónovú reguláciu EU-L-8 a vykurovacie zariadenie 

K vysielaču pripojíme beznapäťový výstup z regulácie EU-L-8 a výstup z prijímača pripojíme ku kotlu v mieste bytového termostatu.