Drôtové izbové regulácie napájané na batérie

EU-294 v1

Drôtový dvojpolohový izbový regulátor (zap/vyp)
 • Popis produktu

Dvojpolohová drôtová izbová regulácia

* biely alebo čierny

Funkcie regulácie

 • ovládanie izbovej teploty +/- s presnosťou 0,1 °C
 • režim kúrenie - chladenie
 • hysterézia
 • drôtová komunikácia
 • možnosť kalibrácie snímača
 • zablokovanie tlačidiel

 

Vybavenie regulácie

 • vstavaný izbový snímač
 • beznapäťový výstup pre komunikáciu s kotlom/nadriadenou reguláciou
 • LED displej
 • batérie 2xAAA