Drôtový dvojpolohový izbový
regulátor EU-293 v3

Regulátor umožňuje presné nastavenie teploty v závislosti od času počas dňa. Použitie regulátora v miestnosti je zárukou tepelnej pohody a zníženia nákladov na vykurovanie.

×

Izbový regulátor je praktické zariadenie, ktoré umožňuje úplnú reguláciu teploty v miestnosti, v ktorej je nainštalovaný. Vďaka tomu vykurovací systém pracuje efektívnejšie, spotrebuje menej paliva a tým sa znižujú náklady na vykurovanie budovy.

Ako funguje izbový regulátor teploty

Princíp regulátora teploty je veľmi jednoduchý. Izbový termostat udržuje nastavenú teplotu v miestnosti tak, že po dosiahnutí teploty rozopne kontakt vykurovacieho/chladiaceho zariadenia s informáciou, že nastavená izbová teplota bola dosiahnutá. Po prijatí takéhoto signálu sa vykurovacie alebo chladiace zariadenie vypne a ak je izbový regulátor teploty pripojený k elektronike kotla, kotol prejde do pohotovostného režimu.

Inštalácia izbového regulátora teploty

Regulátor teploty je drôtové zariadenie. Aby mohol správne pracovať, musí byť pripojený k vykurovaciemu zariadeniu pomocou dvojžilového kábla. Ak je zaťaženie zariadenia viac ako 1A musí sa použiť stýkač. Ku každej zóne je možné priradiť iba jeden izbový termostat. Inštalácia regulátora teploty v každej miestnosti umožňuje úplnú reguláciu teploty v dome a úsporu nákladov počas vykurovacej sezóny.

Na čo slúži

Drôtový dvojpolohový izbový regulátor je určený pre ovládanie vykurovacieho zariadenia (napr. plynového, olejového či elektrického kotla) alebo zdroja chladu. Pracuje v systémoch regulácie podlahového vykurovania pre série 5 a 10, kde prenáša informáciu o teplote do hlavnej jednotky EU-L5s alebo EU-L-10. V závislosti od nastavení izbový termostat udržiava používateľom nastavenú teplotu v danej zóne.

Na čo slúži

Drôtový dvojpolohový izbový regulátor je určený pre ovládanie vykurovacieho zariadenia (napr. plynového, olejového či elektrického kotla) alebo zdroja chladu. Pracuje v systémoch regulácie podlahového vykurovania pre série 5 a 10, kde prenáša informáciu o teplote do hlavnej jednotky EU-L5s alebo EU-L-10. V závislosti od nastavení izbový termostat udržiava používateľom nastavenú teplotu v danej zóne.

Prvky regulátora teploty

Moderný dizajn

Regulátor je dostupný v dvoch farebných prevedeniach: biely a čierny

×

Regulátor teploty má softvér, vďaka ktorému môže efektívne vykonávať mnoho rôznych funkcií. Ako pomocou prístroja nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti? Postačí zadať nastavenia zariadenia pomocou špeciálnych dotykových tlačidiel.

Funkcie regulátora izbovej teploty

Izbový regulátor môže pracovať v jednom z troch rôznych prevádzkových režimov. Prvý je denný/nočný režim. V tomto nastavení závisí nastavená teplota od denného času. Užívateľ nastaví teplotu pre deň a noc a určí čas, kedy končí deň a začína noc. Druhým režimom, v ktorom môže regulátor teploty miestnosti pracovať, je týždenný režim. Umožňuje vám presne definovať, kedy ma každý deň v týždni platiť komfortná a ekonomická teplota. Regulátor izbovej teploty je možné naprogramovať až s deviatimi rôznymi programami. Tretí režim, manuálny režim, umožňuje manuálne nastavenie teploty v miestnosti priamo z hlavnej obrazovky.

Ďalšie funkcie regulátora teploty

Izbový termostat EU-293 v3 je vybavený ďalšími modernými funkciami: Optimum Start, Kúrenie/Chladenie a vstup pre snímač teploty podlahy, ktorý umožňuje regulovať teplotu v miestnosti s prihliadnutím na teplotu podlahy. Všetky funkcie regulátora izbovej teploty sa používajú jednoducho a umožňujú ešte väčšiu tepelnú pohodu v miestnostiach.

Najdôležitejšie funkcie regulátora izbovej teploty:

  • ovládanie priestorovej teploty +/- s presnosťou nastavenia 0,1°C
  • hysterézia v rozmedzí 0,2 – 8°C
  • týždenný program vykurovania
  • manuálny program
  • nastavenie komfortnej (dennej) a útlmovej (nočnej) teploty
  • meranie teploty podlahy (v prípade použitia podlahového snímača)
  • chvíľkové podsvietenie displeja

×

Vďaka funkcii Optimum Start v izbovom termostate je vykurovací systém ešte efektívnejší a ekonomickejší. Umožňuje vám dosiahnuť zvolenú vopred naplánovanú teplotu v presne stanovený čas.

Ako funguje termostat s funkciou Optimum Start?

Táto funkcia umožňuje inteligentné riadenie teploty v miestnosti. Jedná sa o neustále sledovanie výkonu vykurovacieho/chladiaceho systému vášho domu a využitie týchto znalostí na automatickú aktiváciu kúrenia/chladenia v predstihu na dosiahnutie požadovanej teploty. Inými slovami, izbový regulátor teploty sám volí čas aktivácie kúrenia potrebný na dosiahnutie danej teploty v rámci vopred stanoveného času.

Inteligentná regulácia teploty s Optimum Start

Systém nevyžaduje pozornosť užívateľa a pružne reaguje na podmienky, ktoré ovplyvňujú účinnosť vykurovacieho systému. Keď sa dom po renovácií rýchlejšie zahreje, pri ďalšej zmene teploty z ekonomickej na komfortnú sa oneskorí aktivácia kúrenia, čím sa zníži čas potrebný na dosiahnutie nastavenej teploty. V čase programovania zmeny nastavenej teploty bude aktuálna teplota blízka požadovanej hodnote.

Funkcia OPTIMUM START

Táto moderná funkcia umožňuje inteligentné riadenie vykurovania alebo chladenia. Regulátor teploty nezávisle od seba volí optimálny čas štartu kotla, aby sa udržala správna tepelná pohoda. Vďaka tomu je miestnosť vykurovaná na optimálnu teplotu v čase, ktorý si určí užívateľ.

×

Regulátor teploty môže pracovať v režime vykurovania aj chladenia. Požadovaný režim si užívateľ zvolí pomocou tlačidiel. Aktuálny prevádzkový režim izbového regulátora teploty je signalizovaný ikonou na displeji zariadenia. Prevádzka chladenia a prevádzka podlahového snímača teploty sa navzájom vylučujú. Režim aktívneho chladenia s použitím podlahového snímača by mohol poškodiť podlahový systém.

Funkcia KÚRENIE/CHLADENIE:

Izbový termostat môže ovládať vykurovacie aj chladiace zariadenie. Užívateľ sa rozhodne, či bude zariadenie pracovať v režime vykurovania alebo chladenia, výberom príslušnej funkcie v menu regulátora.

Funkcia KÚRENIE/CHLADENIE:

Izbový termostat môže ovládať vykurovacie aj chladiace zariadenie. Užívateľ sa rozhodne, či bude zariadenie pracovať v režime vykurovania alebo chladenia, výberom príslušnej funkcie v menu regulátora.

×

Pripojenie prídavného snímača ku kontaktu podlahového snímača umožňuje zobrazenie ďalších funkcií v menu regulátora teploty. Podlahový snímač je aktívny iba vtedy, keď izbový termostat pracuje v režime vykurovania.

Ako funguje izbový termostat s podlahovým snímačom

Keď teplota podlahy klesne pod minimálnu hodnotu, kontakt zostane zopnutý (vykurovacie zariadenie zapnuté). V tejto polohe zostane, kým sa nedosiahne nastavená teplota v miestnosti. Ak teplota na podlahovom snímači prekročí maximálnu hodnotu, kontakt sa rozopne a vykurovacie zariadenia sa vypne, aj keď nie je dosiahnutá teplota v miestnosti.

Regulátor teploty v každej miestnosti – ako inštalovať

Izbový regulátor je možné pohodlne inštalovať ako panel na stenu. Preto stačí umiestniť zadnú časť regulátora teploty do krabičky, ktorá je v stene, zasunúť do nej regulátor a potom ho mierne priskrutkovať. Jednou z funkcií regulátora teploty je dočasné podsvietenie, takže prevádzkové parametre prístroja je možné pohodlne ovládať a upravovať aj po zotmení.

Snímač teploty podlahy

Regulátor izbovej teploty má špeciálny vstup pre pripojenie podlahového snímača. Po pripojení snímača k zariadeniu je možné riadiť teplotu v miestnosti s prihliadnutím na teplotu podlahy. Úlohou užívateľa je iba definovať maximálnu a minimálnu teplotu podlahy.

Dvojstavový izbový regulátor
EU-293 v3


Stiahnuť návod na obsluhu

Týždeň

Návody na obsluhu

Záručný list

SYSTÉMY REGULÁCIE

KONFIGURÁTOR

Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti

Pozrieť viac

DISTRIBÚCIA

Kde kúpiť regulácie

Pozrieť našu distribučnú sieť

Pozrieť viac