Pre obehové čerpadlá úk - TECH Sterowniki
Pre obehové čerpadlá úk - TECH Sterowniki

Pre obehové čerpadlá úk

CS-19

CS-19

REGULÁTOR PRE ČERPADLO
CS-20

CS-20

REGULÁTOR PRE ČERPADLO
CS-21

CS-21

REGULÁTOR PRE ČERPADLO
CS-27i

CS-27i

REGULÁTORY PRE ČERPADLÁ

V menších vykurovacích sústavách, v ktorých regulácia kotla neovláda čerpadlo je potrebný regulátor na ovládanie obehového čerpadla. Regulácie pre čerpadlá ústredného kúrenia obsluhujú a chránia čerpadlá a ich použitie predlžuje životnosť zariadenia. Sú vybavené snímačmi teploty ÚK, ktoré umožňujú vypínanie a zapínanie čerpadla podľa potreby v dôsledku čoho sa čerpadlo zbytočne nezapína.

Regulátory obehových čerpadiel – 3 základné funkcie:

  • Ovládanie čerpadla (zapnutie a vypnutie v stanovenom teplotnom rozsahu);
  • Ochrana čerpadla proti zamŕzaniu (zapnutie čerpadla keď teplota klesne na 5ºC);
  • Ochrana čerpadla proti zatuhnutiu – ANTISTOP.

Riadiace jednotky pre obehové čerpadlá TECH

Riadiace jednotky našej výroby sú vybavené potenciometrami alebo elektronickými reguláciami. Pokročilejšie modely majú tiež schopnosť ovládať čerpadlo TÚV a podlahové čerpadlo. K niektorým modelom je možné pripojiť izbovú reguláciu / bytový termostat.