EU-19

Regulátor EU-19 je určený na ovládanie obehového čerpadla ústredného kúrenia. Nastavenie zadanej teploty sa vykonáva pomocou potenciometra. Úlohou regulátora je: zapínanie čerpadla, keď teplota dosiahne vopred stanovenú hodnotu a vypínanie – v prípade, že zdroj tepla sa ochladí o 2°C pod nastavenú hodnotu.
  • Popis produktu
  • Parametre produktu

Regulácie pre čerpadlá ÚK s funkciou Antistop

Princíp činnosti
Regulátor EU-19 je určený na ovládanie obehového čerpadla ústredného kúrenia (ÚK). Nastavenie zadanej teploty sa vykonáva prostredníctvom potenciometra. Úlohou regulácie je zapnutie čerpadla ÚK, ak teplota dosiahne zadanú hodnotu a jeho vypnutie, ak teplota kotla poklesne o 2°C pod zadanú hodnotu. Tento režim prevádzky zabraňuje zbytočnej činnosti čerpadla čím šetrí elektrickú energiu, predlžuje životnosť čerpadla a zvyšuje jeho spoľahlivosť. Regulátor EU-19 má taktiež funkciu ANTISTOP, ktorá chráni obehové čerpadlo proti zatuhnutiu mimo vykurovaciu sezónu (čerpadlo sa zapína približne každých 10 dní na dobu 1 minúty).

 

Funkcie vykonávané reguláciou:

  • ovládanie čerpadla ÚK
  • funkcia Antistop

Vybavenie regulácie:

  • snímač teploty ÚK
  • potenciometer pre nastavenie zadanej teploty

 

Schéma inštalácie:

Špecifikácia Jednotka  
Napájanie V 230V +/-10% /50Hz
Maximálny príkon regulácie W 2
Teplota prostredia °C 5÷50
Maximálne zaťaženie čerpadiel na výstupe A 1
Rozsah nastavenia teploty °C 25÷85
Hysterézia °C 2
Presnosť merania °C 1
Odolnosť snímača teploty °C -25÷99
Poistka A 1,6
Dĺžka kábla snímača m 1,5