EU-21 CWU (TÚV) / EU-21 bufor (akumulačná nádrž)

Regulátor EU-21 CWU a EU-21 Bufor je univerzálnou reguláciou s dvoma teplotnými snímačmi určený pre ovládanie obehového čerpadla a beznapäťového výstupu, ktorý sa zapína spolu s čerpadlom. Úlohou regulátora EU-21 CWU je zapínanie čerpadla, ak teplotný rozdiel na snímačoch prekročí vopred stanovenú hodnotu (T2-T1 ≥ Δ) a ak pritom T2 ≥ teplota zapínania čerpadla. Použitie: napr.: Kotol na tuhé palivo, ktorý je nestálym zdrojom tepla, dobíja bojler. Úlohou regulátora EU-21 Bufor je zapínanie čerpadla, ak teplotna na hornom snímači klesne pod stanovenú hodnotu (mínus hysterézia) a vypnutie čerpadla pri dosiahnutí zadanej teploty na spodnom snímači. Použitie: napr.: Drevosplyňujúci kotol, ktorý je stálym zdrojom tepla, dobíja akumulačnú nádobu.

Popis produktu

EU-21 CWU (TÚV)

Regulácia EU-21 CWU (TÚV) je univerzálna regulácia s dvomi snímačmi teploty, ktoré sú určené pre ovládanie obehového čerpadla TÚV a beznapäťového výstupu, ktorý sa zapína spolu s čerpadlom. Úlohou regulácie je zapnutie čerpadla ak rozdiel teplôt prekročí zadanú hodnotu (T2-T1 ≥ Δ), kde T2 ≥ Minimálna prahová hodnota zapnutia čerpadla. Čerpadlo sa vypne keď T2 ≤ T1 alebo T2 ≤ Minimálna prahová hodnota zapnutia čerpadla znížená o hysteréziu (2°C) alebo keď T1 dosiahne zadanú teplotu. Kde: T2 – teplota kotla a T1 – teplota bojlera (nádrže). Tým sa zabráni zbytočnej prevádzke čerpadla a ochladeniu akumulačnej nádrže čo šetrí elektrickú energiu a predlžuje životnosť čerpadla. To zvyšuje spoľahlivosť a znižuje náklady spojené s jeho prevádzkou.

Rozsah nastavení:

A1 Manuálna prevádzka ON/OFF
A2 Rozdiel teplôt snímačov 2-80°C
A3 Prah zap. čerpadla – T2 5-90°C
A4 Prah vyp. na bojleri – T1 30-70°C
A5 Výrobné nastavenia 0-1

 

EU-21 BUFOR (AKUMULAČNÁ NÁDRŽ)

Regulácia EU-21 Bufor (akumulačná nádrž) je univerzálna riadiaca jednotka s dvomi snímačmi teploty, ktoré sú určené pre ovládanie obehového čerpadla na dobíjanie akumulačnej nádrže a beznapäťového výstupu, ktorý sa zapína spolu s čerpadlom. Úlohou regulácie je zap/vypnutie čerpadla na základe merania teploty na snímačoch T1 a T2 akumulačnej nádrže. Pokiaľ bola nádrž dohriata a teplota na hornom snímači T2 klesne pod nastavenú hodnotu, čerpadlo sa zapne a bude v činnosti až do dosiahnutia hodnoty na dolnom snímači T1, potom sa vypne.

Rozsah nastavení:

A1 Manuálna prevádzka ON/OFF
A2 Prah vypnutia – T1 0-99°C
A3 Prah zapnutia – T2 0-99°C
A4 Výrobné nastavenia 0-1

 

Regulácia EU-21 CWU a EU-21 Bufor je vybavená funkciou, ktorá zabraňuje zastaveniu čerpadla v prípade, že čerpadlo dlhšiu dobu nepracuje. Každých 10 dní sa čerpadlo zapína na 1 minútu. Ďalšou funkciou je ochrana systému proti zamrznutiu. V prípade poklesu teploty na snímači kotla alebo akumulačnej nádrži pod 6°C sa čerpadlo zapne a pracuje do doby, keď teplota v systéme vzrastie na 7°C.

Funkcie vykonávané reguláciou:

  • ovládanie čerpadla – výstup 230V
  • funkcia Antistop
  • funkcia proti zamrznutiu
  • ovládanie beznapäťového výstupu – výstup NO/COM

Vybavenie regulácie:

  • LED displej
  • dva snímače teploty KTY-2kohm

 

Schéma zapojenia:

 

DODATOČNÉ MOŽNOSTI POUŽITIA REGULÁCIE

Regulácia je prednastavená pre prácu ako EU-21 CWU (D-7 – dobíjanie zásobníka TÚV kotlovým čerpadlom na tuhé palivo), alebo EU-21 BUFOR (D-8 – dobíjanie AKU kotlom ON/OFF), ale vstupom do servisného menu (stlačením tlačidla EXIT a MENU) je možné zmeniť nastavenie výberom schémy D1 až D9 v podmenu „SE1“. Dodatočne je možné v hlavnom menu zap./vyp. funkcie: Antistop (SE2), Proti mrazovú ochranu (SE3) a Prevádzku pri chybe (SE4).

UPOZORNENIE: regulácia je vybavená dvoma snímačmi teploty KTY-2kohm, ale niektoré schémy nastavenia vyžadujú zapojenie iných snímačov, ktoré nie sú súčasťou zostavy (napr.: PT-1000solár alebo PT-1000spaliny).

D-1. Čerpadlo ÚK (s jedným snímačom)

Zariadenie pracuje nad zadanou hodnotou snímača (mínus hysterézia) alebo v režime termostatu, potom pracuje do dosiahnutia zadanej hodnoty (mínus hysterézia). Prepínanie medzi čerpadlom a termostatom je pomocou funkcie A4 (0-čerpadlo, 1-termostat).

 

Čerpadlo pracuje:                  Čerpadlo nepracuje:

Ak: T1 ≥ T1 ZAD                        Ak: T1 ≤ T1 ZAD-Hyst

 

D-1. Režim termostatu

Čerpadlo pracuje:                    Čerpadlo nepracuje:

Ak: T1 ≤ T1 ZAD                             Ak: T1 ≥ T1 ZAD-Hyst

Rozsah nastavení:

A1 Manuálna prevádzka ON/OFF
A2 Hysterézia 2-20°C
A3 Prah zap. čerpadla 5-90°C
A4 Prepínanie čerp.- termostat

 

1=čerpadlo; 0=termostat

0 -1
A5 Výrobné nastavenia 0-1

 

D-2. Čerpadlo s dvoma snímačmi (jeden je snímač spalín)

Zariadenie pracuje nad zadanými hodnotami minimálne jedného snímača. Zariadenie sa vypne pod zadanou hodnotou oboch snímačov.

Čerpadlo pracuje:                 Čerpadlo nepracuje:

Ak: T1 ≥ T1 ZAD                         Ak: T1 ≤ T1 ZAD-Hyst

Alebo                                        a súčasne

Ak: T2 ≥ T2 ZAD                        T2 ≤ T2 ZAD-Hyst

 POZNÁMKA: pre teplotu Tje potrebné použiť snímač teploty spalín PT-1000

Rozsah nastavení:

A1 Manuálna prevádzka ON/OFF
A2 Hysterézia 2-20°C
A3 Prah zap. na snímači kotla 5-90°C
A4 Prah zap. na snímači spalín 5-200°C
A5 Výrobné nastavenia 0-1

 

 D-3. Solárne čerpadlo s dvoma snímačmi (Tje snímač solára)

Zariadenie pracuje, ak rozdiel teplôt snímačov prekročí zadanú hodnotu (T2-T1 ≥ Δ). Vypnutie zariadenia nastane, keď sa teplota oboch snímačov vyrovná T1 ≥ T2.

Čerpadlo pracuje:                   Čerpadlo nepracuje:

Ak: T2-T1 ≥ Δ                          Ak: T2  T1

POZNÁMKA: pre teplotu Tje potrebné použiť snímač teploty solára PT-1000

 Rozsah nastavení:

A1 Manuálna prevádzka ON/OFF
A2 Rozdiel teplôt snímačov 2-80°C
A5 Výrobné nastavenia 0-1

 

D-4. Výmenníkové čerpadlo s dvoma snímačmi (výmena tepla medzi dvoma zásobníkmi)

Zariadenie pracuje, ak rozdiel teplôt snímačov prekročí vopred zadanú hodnotu (T2-T1 ≥ Δ). Vypnutie zariadenia nastane, keď sa teplota oboch snímačov vyrovná T1 ≥ T2.

 Čerpadlo pracuje:                 Čerpadlo nepracuje:

 Ak: T2-T1 ≥ Δ                         Ak: T2  T1

Rozsah nastavení:

A1 Manuálna prevádzka ON/OFF
A2 Rozdiel teplôt snímačov 2-80°C
A5 Výrobné nastavenia 0-1

 

D-5. Čerpadlo pre kotol na tuhé palivo s vyrovnávacím zásobníkom tepla (AKU nádrž)

Zariadenie pracuje, ak rozdiel teplôt medzi snímačmi prekročí zadanú hodnotu (T2-T1 ≥ ∆-3oC), pokiaľ: T2 ≥ Minimálny prah zapínania čerpadla – 2oC. Zariadenie sa vypne, ak T2 ≤ T1 alebo T2 < Minimálny prah zapínania čerpadla – 2oC (stála hysterézia). Kde: T2 – teplota kotla, T1 – teplota zásobníka.

Čerpadlo pracuje:                  Čerpadlo nepracuje: 

Ak: T2-T1 ≥ Δ                         AK: T1 ≥ T2

a    T2 ≥Prahzap                         alebo T2< Prahzap-2°

 Rozsah nastavení:

A1 Manuálna prevádzka ON/OFF
A2 Rozdiel teplôt snímačov 2-80°C
A3 Prah zap. čerpadla T-2 5-90°C
A4 Výrobné nastavenia 0-1

 

D-6. Dobíjanie zásobníka tepla s využitím snímača spalín

Zariadenie pracuje nad zadanými hodnotami minimálne jedného snímača. Zariadenie sa vypne pod zadanou hodnotou oboch snímačov.

Čerpadlo pracuje:                  Čerpadlo nepracuje: 

Ak: T1 ≥ T1ZAD                       Ak: T1  T1 ZAD-Hyst

Alebo                                         a súčasne

Ak: T2 ≥ T2 ZAD                         T2  T2 ZAD-Hyst

UPOZORNENIE: čerpadlo nepracuje rovnako ako beznapäťový výstup

Výstup zap.:                           Výstup vyp.:

Ak: T2 ≥SE4                            Ak: T2 ≤ TSE4-10°C

POZNÁMKA: pre teplotu Tje potrebné použiť snímač teploty spalín PT-1000

Rozsah nastavení:

A1 Manuálna prevádzka ON/OFF
A2 Hysterézia horná teplota T2 2-20°C
A3 Prah vyp. dolná teplota T1 5-90°C
A4 Prah zap. horná teplota T2 5-200°C
A5 Výrobné nastavenia 0-1
SE4 Prah zapnutia beznapäťového výstupu 150-200°C

 

 D-9. Prietokový ohrievač

Zariadenie pracuje, ak teplota na jednom zo snímačoch klesne pod zadanú hodnotu.  Zariadenie sa vypne, ak teplota na niektorom zo snímačoch dosiahne zadanú hodnotu.

Čerpadlo pracuje:                  Čerpadlo nepracuje:

Ak: T1<T1zad                           T1 ≥ T1zad

alebo    T2<T2zad                        alebo T2≥ T2zad

znovu:                             

Ak T2< T2zad-hys.

Alebo T1< T1zad-hys.

Rozsah nastavení:                                                    

A1 Manuálna prevádzka ON/OFF
A2 Teplota vstupu T2 20-80°C
A3 Hysterézia T2 2-20°C
A4 Teplota výstupu T1 20-80°C
A5 Hysterézia T1 2-20°C
A6 Čas oneskorenia vyp. čerpadla T 1-120 sekúnd
A7 Výrobné nastavenia 0-1

Parametre produktu

.č. Popis Jedn.  
1 Napájanie V 230V/50Hz +/-10%
2 Príkon W 1
3 Okolitá teplota OC 5÷50
4 Výstupné zaťaženie čerpadla A 1
5 Rozsah merania teploty OC 0÷90
6 Presnosť merania OC +/- 1
7 Tepelná odolnosť prvého snímača OC -25÷90
8 Tepelná odolnosť druhého snímača OC -25÷90
  PT 1000/spalín °C -30÷480 °C
  PT 1000/solár °C -30÷180
9 Dĺžka kábla snímača M 1,5
10 Poistka A 1,6

Týždeň

Návody na obsluhu

Záručný list

SYSTÉMY REGULÁCIE

KONFIGURÁTOR

Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti

Pozrieť viac

DISTRIBÚCIA

Kde kúpiť regulácie

Pozrieť našu distribučnú sieť

Pozrieť viac