Séria 7 - drôtová zónová regulácia s internetom (8 zón) - TECH Sterowniki
Séria 7 - drôtová zónová regulácia s internetom (8 zón) - TECH Sterowniki

Hlavná regulácia

EU-L-7e

EU-L-7e

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Izbové regulácie a snímače napájané z hlavnej regulácie

EU-C-7 p

EU-C-7 p

DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

Servopohony

Doplnkové príslušenstvo

EU-M-7n

EU-M-7n

DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)
EU-i-1

EU-i-1

REGULÁTOR PRE ZMIEŠAVACÍ VENTIL
EU-513

EU-513

Integrátor vstupov – 5x 230V

Séria 7

MOŽNÁ ZOSTAVA CS-L-7

UPOZORNENIE!

  • Staršia verzia kontrolného panela CS-M-7 s programovou verziou 2.0.4 s logom TECH a 2.0.5 bez loga spolupracuje iba s reguláciami CS-L-7 ktoré majú programovú verziu začínajúcu na 2.X.X.
  • Nová verzia kontrolného panela EU-M-7n s programovou verziou 3.0.6 spolupracuje iba s reguláciami EU-L-7e s programovou verziou nad 3.X.X.

Drôtová verzia zónovej regulácie podlahového vykurovania Séria L-7 je veľmi populárna pre svoju cenovú dostupnosť, nakoľko v jednotlivých zónach sú iba snímače priestorovej teploty EU-C-7p, ale na druhej strane po pripojení internetového modulu EU-505 alebo WiFi RS EU-L-7e umožňuje využiť modernú technológiu vzdialeného ovládania cez internet pomocou aplikácie eModul.eu.

Vo všetkých zónach môžete tak prostredníctvom mobilného telefónu vybrať jeden zo šiestich týždenných programov, alebo jednoduchým spôsobom zmeniť teplotu buď na stálu alebo s časovým obmedzením.

Súčasťou systému môže byť aj kontrolný panel EU-M-7n, ktorý umožňuje z jedného miesta mať pod kontrolou všetky teploty (programovať, meniť teploty). Panel nemá zabudovaný snímač priestorovej teploty.

Podobne ako u série EU-L-5 je to drôtové prevedenie, s možnosťou pripojenia až 8 snímačov teploty22 termoelektrických pohonov (STT-230/2 MSTT-230/2S), má výstup 230V pre čerpadlo a beznapäťový výstup pre ovládanie zdroja tepla. V prípade, že potrebujete upravovať teplotu vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty (ekvitermickej krivky), regulácia umožňuje pripojiť cez RS komunikáciu aj podriadený modul pre zmiešavací ventil a jeho čerpadlo EU-i-1m alebo regulátor pre zmiešavací ventil EU-i-1. Všetky parametre sú nastavované priamo z hlavnej regulácie EU-L-7e a v prípade pripojenia internetového modulu má užívateľ možnosť náhľadu a zmeny všetkých parametrov cez mobilnú aplikáciu.

Ak má objekt dva okruhy s dvoma čerpadlami, je možné použiť modul  EU-513, ktorý priamo z výstupov pre ovládanie termoelekrických pohonov bude ovládať aj čerpadlo. Pre bezdrôtový prenos beznapäťového výstupu na ovládanie zdroja tepla použijeme zase modul EU-262

 

Oproti EU-L-5s môžete k regulácii dodatočne pripojiť:

  • internetový modul,
  • kontrolný panel EU-M-7n na ktorom môžete podobne ako cez internet vybrať jeden zo šiestich týždenných programov, alebo zmeniť teplotu – stála alebo s časovým obmedzením. POZOR – mená zabudovaný snímač teploty,
  • modul pre ovládanie zmiešavacieho ventila (EU-i-1 alebo EU-i-1M) cez RS komunikáciu.