EU-11 Eco Circulation

Regulátor pre cirkulačné čerpadlo TÚV

Popis produktu

Regulátor pre cirkulačné čerpadlo TÚV

Funkcie vykonávané reguláciou:

  • ovládanie činnosti cirkulačného čerpadla
  • kontrola nastavenej teploty v cirkulačnej vetve
  • inteligentná regulácia prevádzky cirkulačného obehu
  • ochrana pred prehriatím (zapnutie čerpadla TÚV)
  • funkcia Antistop
  • regulovaný prevádzkový čas čerpadla

 

Vybavenie regulácie:

  • 2 snímače teploty
  • prietokový snímač
  • LCD displej

 

Princíp činnosti:

Zariadenie - regulátor cirkulácie TÚV je predurčený na ovládanie cirkulačného obehu s úlohou prispôsobiť svoju činnosť individuálnym potrebám každého užívateľa. Skracuje čas čakania na teplú vodu v odbernom bode najšetrnejším spôsobom, pri zachovaní užívateľského komfortu. Ovláda prevádzku cirkulačného čerpadla, ktoré v momente odberu vody užívateľom zrýchľuje prietok teplej vody do odberového miesta, vymieňa tam stojacu vodu za teplú o požadovanej teplote v cirkulačnej vetve a v bode odberu. V cirkulačnom obehu je užívateľom sledovaná zadaná teplota a až po poklese teploty v obehu sa zapína čerpadlo, čo nevytvára tepelné straty v okruhu TÚV. Šetrí tak energiu, vodu a zariadenie pracuje v okruhu (napr. cirkulačné čerpadlo). Opätovné zapnutie cirkulačného obehu nastane až v momente požadovania teplej vody užívateľom a súčasne poklese žiadanej teploty v cirkulačnej vetve. Regulátor cirkulačného zariadenia má všetky potrebné funkcie, aby prevádzku mohol prispôsobiť pre rôzne okruhy cirkulácie TÚV. Má funkciu kontroly prevádzky cirkulácie teplej vody, dodatočne môže zapínať cirkulačné čerpadlo v momente prehriatie zariadenia pre ohrev teplej vody (napr. v zostave so solárnym obehom). Zariadenie má funkciu Antistop čerpadla (chráni rotor čerpadla pred zablokovaním), regulovaný prevádzkový čas cirkulačného čerpadla, podľa  individuálneho nastavenia užívateľom.

Schéma inštalácie:

Týždeň

Návody na obsluhu

Záručný list

SYSTÉMY REGULÁCIE

KONFIGURÁTOR

Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti

Pozrieť viac

DISTRIBÚCIA

Kde kúpiť regulácie

Pozrieť našu distribučnú sieť

Pozrieť viac