Doplnkové príslušenstvo

EU-505

Vzdialená kontrola prevádzky inštalácie alebo kotla cez internet alebo lokálnu sieť.
 • Popis produktu

Funkcie pri spolupráci s novšími reguláciami (v kotloch na pelety s farebným displejom)

UPOZORNENIE!

Internetový modul EU-505 nahradil modul CS-507

Reglácie pre termoelektrické pohony EU-L-7e a EU-L-8e spolupracujú s internetovým modulom CS-505.

Prihlásenie do regulácie – eModul.eu

 • diaľkové ovládanie prevádzky zónových regulácií termoelektrických pohonov: EU-L-7e, EU-L-8e
 • diaľkové ovládanie prevádzky regulácii pre inštalácie napr. EU-i-2, EU-i-3 PLUS OT
 • diaľkové ovládanie kotla cez internet
 • náhľad na zariadenia celej inštalácie
 • možnosť úpravy všetkých parametrov hlavnej regulácie (so zachovaním štruktúry a poradia v menu)
 • prezeranie histórie teplôt
 • prezeranie histórie udalostí (alarmov a zmien parametrov)
 • zmena zadanej teploty
 • možnosť ovládať viac modulov z jedného administratívneho účtu
 • PUSH notifikácia o alarmoch

Aplikácia eModul je k dispozícii na stiahnutie:

Funkcie pri spolupráci s ostatnými (staršími) reguláciami

login pre panel – www.zdalnie.techsterowniki.pl

 • vzdialená kontrola prevádzky kotla internetom
 • grafický interfejs s animáciou na displeji domáceho počítača
 • možnosť zmien nastavených teplôt zmiešavacích okruhov a TÚV
 • možnosť zmien nastavených teplôt na bytovom termostate RS
 • náhľad teplôt na snímače
 • história teplôt
 • náhľad na históriu a druh alarmu

Vybavenie regulácie:

 • napájanie 9V DC
 • rozbočovač RS
 • RS komunikačný kábel pre reguláciu kotla

 

Bezdrôtová verzia (voliteľné)

pri použití súpravy EU-260 pre bezdrôtovú RS komunikáciu

 

Popis zariadenia
Internetový modul je zariadenie, ktoré umožňuje diaľkové ovládanie kotla alebo inštalácie cez internet. Užívateľ má možnosť prezerať a ovládať stav všetkých zariadení v inštalácii (iba novšie verzie), prezerať históriu teplôt v podobe prehľadných grafov a históriu alarmov regulácie. Prevádzka jednotlivých zariadení je zobrazená vo forme animácie.