Doplnkové príslušenstvo

EU-M-9T

Drôtový kontrolný panel pre spoluprácu s lištou EU-L-9r + MODUL WIFI  

Popis produktu

Dopredaj - ukončená výroba!

Drôtový kontrolný panel EU-M-9T pre reguláciu podlahového vykurovania je zariadenie, ktoré uľahčuje kontrolu teploty v miestnostiach s nainštalovaným systémom série 9. Je predurčený pre spoluprácu s lištou  EU-L-9r a slúži pre jednoduchú reguláciu systému s podriadenými izbovými regulátormi.

Funkcie kontrolného panelu 

Panel EU-M-9T je nadriadené zariadenie. Umožňuje jednoducho kontrolovať a upravovať prevádzkové parametre vykurovania v maximálne 32 zónach. S pomocou kontrolného panelu je možné jednoducho definovať prevádzkový harmonogram a individuálne nastaviť hodnotu zadanej teploty. Dodatočne je možné z prostredia panelu zapnínať alebo vypínať pripojené zóny. Na displeji panelu je možné tiež upravovať dodatočné nastavenia, ako napríklad: nastavenie času a dátumu, šetrič displeja, budík, zablokovanie displeja.

Inštalácia a registrácia zariadenia

Drôtový kontrolný panel regulácie vykurovania je určený pre nadomietkovú inštaláciu. Treba pamätať, že nesprávne zapojenie vodičov môže viesť k poškodeniu regulátora, preto je nutná inštalácia osobou so zodpovedajúcov kvalifikáciou. Kontrolný panel je potrebné zaregistrovať do hlavnej regulácie  EU-L-9r. Pre registráciu je potrebné vybrať možnosť registrácie v paneli EU-M-9T. Do kontorlného panela je možné zaregistrovať až 4-lišty  EU-L-9r. Registráciu je potrebné vykonávať postupne, pretože registrácia viacerích regulácii zároveň sa nepodarí.

Ako používať kontrolný panel regulácie vykurovania

Čitateľný, dotykový panel umožňuje jednoduché ovládanie podradených zariadení. Pre upravenie parametrov danej zóny je potrebné kliknúť na časť displeja s informáciami o jej stave. Vzhľad displeja kontrolného panelu regulácie vykurovania je možné prispôsobiť svojim potrebám vo funkcii nastavenie displeja. Užívateľ má možnosť nastaviť šetrič displeja vo forme dátumu alebo času. Ďalej má možnosť výberu farebnej témy displeja a zapnúť alebo vypnúť zvuk tlačidiel.

Vzdialená kontrola systému

Internetový WiFi modul umožňuje vzdialenú kontrolu systému vykurovania. Užívateľ má možnosť kontrolovať stav všetkých zariadení z prostredia svojho počítača, tabletu alebo smartfónu. Po pripojení kontrolného panela k lokálnej WiFi sieti a označení možnosti DHCP bude regulátor automaticky získavať informácie z lokálnej siete, ako je IP adresa, maska IP, adresa brány a adresu DNS.

Týždeň

Návody na obsluhu

Záručný list

SYSTÉMY REGULÁCIE

KONFIGURÁTOR

Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti

Pozrieť viac

DISTRIBÚCIA

Kde kúpiť regulácie

Pozrieť našu distribučnú sieť

Pozrieť viac