EU-970 zPID

* k dipozícii iba pre výrobcov kotlov  

Popis produktu

Funkcie regulácie
Ovládanie horáka:

 • automatické rozkúrenie na základe teploty spalín alebo snímača plameňa kontroly procesu spaľovania zPID
 • tepelná ochrana (termik)
 • ovládanie dvoch podávačov
 • ovládanie roštu horáka
 • ovládanie ventilátora
 • časové režimy prevádzky horáka
 • úprava výkonu horáka
 • kontrola procesu spaľovania prostredníctvom SONDY LAMBDA (voliteľná možnosť)

Ovládanie inštalácie:

 • ovládanie zmiešavacieho ventila
 • ovládanie obehových čerpadiel
 • kontrola ochrany spiatočky
 • týždenné ovládanie
 • ekvitermické ovládanie
 • konfigurovateľný napäťový výstup (ovládanie prídavného zdroja tepla)
 • spolupráca s dvojstavovým (ON/OFF) izbovým regulátorom alebo s RS komunikáciou
 • možnosť rozšírenia o ďalšie kontrolné moduly: ETHERNET, WiFi, zmiešavacie ventily

 

Názov Základné množstvo
Vstupy pre snímač 10
Dvojpolohový vstup 1
Prúdový výstup 10


 

SYSTÉMY REGULÁCIE

KONFIGURÁTOR

Vyberte systém pre reguláciu vykurovania
vo vašej domácnosti

Pozrieť viac

DISTRIBÚCIA

Kde kúpiť regulácie

Pozrieť našu distribučnú sieť

Pozrieť viac