Podlahové vykurovanie

Zónové regulácie pre podlahové vykurovanie (chladenie) – princíp činnosti

Regulácie pre podlahové vykurovanie umožňujú individuálnu kontrolu teploty každej miestnosti zvlášť. Novšie verzie regulácii, ako je séria 7, 8 a 9 majú už v štandarde možnosť kúrenia a chladenia. Prostredníctvom internetu a s využitím mobilných zariadení je možné kontrolovať a upravovať parametre vykurovania (chladenia). Navyše k reguláciám pre podlahové vykurovanie TECH Controllers je možné pripojiť aj čerpadlo a vykurovacie zariadenie, ktoré regulácia zap/vypína podľa signálu o potrebe dokúrenia miestnosti. Verzie s možnosťou chladenia majú dodatočný výstup na pripojenie tepelného čerpadla. Série 7, 8 a 9 umožňujú pomocou RS kábla pripojiť aj modul pre zmiešavací ventil (CS-i-1 alebo CS-i-1m), pričom nastavenia ventila a čerpadla sú z úrovne hlavnej regulácie a pri použití internetového/WiFi modulu aj cez mobilnú aplikáciu. Pri väčších objektoch, kde je niekoľko vykurovacích okruhov a je použitá regulácia TECH Controllers pre viac okruhov (CS-i-2, CS-i-3), je možné integrovať zónové regulácia do systému pomocou beznapäťových výstupov na hlavnej regulácii, ktoré  pripojíme k CS-i-2/CS-i-3 na svorky pre izbový termostat.

Príklad elegantného prepojenia zónovej regulácie a regulácie na tri zmiešavacie okruhy

Najnovšia zostava série-9 (od septembra 2018) umožňuje cez RS komunikáciu vzájomne prepojiť až 4 regulácie CS-L-9 do série a vytvoriť tak až 32 zón, ktoré je možné obsluhovať z jedného kontrolného panela CS-M-9, ktorý je zároveň aj internetovým modulom.

Hlavné prvky systému regulácie podlahového vykurovania – variabilnosť, flexibilita, cenová dostupnosť pre každého

Systém riadenia podlahového vykurovania zahŕňa:

 1. Riadiace prvky – hlavná riadiaca jednotka (CS-L-4, L-5, L-7, L-8, L-9, L-10);
 2. Kontrolné prvky – kontrolný panel (CS-M-7, M-8, M-9), izbové snímače alebo izbové regulácie teploty (bytové termostaty), snímače teploty podlahy, snímače priestorovej vlhkosti, snímač vonkajšej teploty, snímače otvorenia okna (C-2n);
 3. Výkonné prvky – termoelektrické hlavice na rozdeľovači alebo elektrické rádiové hlavice, vykonávací modul (spínací beznapäťový modul MW-1 alebo MW-1-230V);
 4. Rozširujúce moduly – internetový modul CS-507 alebo WiFi RS, modul pre zmiešavací ventil (CS-i-1, i-1M), opakovač signálu (RP-3, RP-4).
 5. Podporné prvky – integrátor niekoľkých napäťových vstupov do jedného výstupu 230V (CS-513), bezdrôtový modul pre prenos signálu z beznapäťového výstupu na zdroj tepla (CS-262)

Hlavná riadiaca jednotka, ktorá je mozgom celého systému, je umiestnená v skrinke rozdeľovača alebo na stene nad skrinkou. Termoelektrické hlavice sú upevnené na ventiloch rozdeľovača a napájané z riadiacej jednotky napätím 230V pomocou dvojžilového kábla. Bezprúdovo sú uzavreté. 

                

Pokiaľ sú použité elektrické bezdrôtové pohony (CS-L-4, L-8, L-9r), tie bezdrôtovo ovládajú ventily na radiátoroch. Na výber sú:

 • STT-868

 • STT-869

Vykonávacie moduly (spínacie beznapäťové modul MW-1 alebo napäťové MW-1-230V) môžu byť zaregistrované pre konkrétnu zónu / zóny, bezdrôtovo spínať vzdialené čerpadlo alebo vykurovacie zariadenie, ale u niektorých sérii umožňujú aj nastavenie podľa týždenného programu.

Ak sú zaregistrované pre konkrétne zóny, ich úlohou je spínať pripojené zariadenie: vykurovacie zariadenie, pohony ventila na vzdialenom rozdeľovači, ktoré nie je možné prepojiť drôtovo, obehové čerpadlo, zdroj tepla a pod., podľa potreby vykurovania v danej zóne.

Týždenný program umožňuje zap/vyp. ľubovoľné zariadenie napr. zavlažovanie, rolety, osvetlenie záhrady a pod.

V sérii 8 a 9 je možné pripojiť až 6 takýchto modulov ale séria 4 umožňuje zaregistrovať do každej zóny jeden (spolu 8), 8 s týždenným programom a dodatočne môžeme jeden spínací modul použiť na miesto výstupu pre čerpadlo / vykurovacie zariadenie (celkom až 17 spínacích modulov).

Izbové snímače teploty alebo bytové termostaty, prípadne snímače relatívnej priestorovej vlhkosti sú rozmiestnené v jednotlivých miestnostiach – zónach a spolu s hlavnou riadiacou jednotkou komunikujú buď drôtovo (CS-L-4, L-5, L-7, L-9r, L-10) alebo bezdrôtovo (CS-L-4, L-8, L-9r), čo umožňuje nastaviť diferencované teploty v týchto miestnostiach podľa individuálnych potrieb užívateľa. Izbový snímač alebo bytový termostat dáva signál pre hlavnú riadiacu jednotku o vykúrení/nedokúrení miestnosti a tá následne pomocou termoelektrických hlavíc zatvára/otvára vykurovacie okruhy, vypína/zapína čerpadlo a pomocou beznapäťového výstupu dáva signál pre kotol o potrebe kúrenia / chladenia. Snímač relatívnej priestorovej vlhkosti chráni chladený priestor pred vznikom nebezpečnej kondenzácie, ktorá poškodzuje budovu.

Kontrolný panel (CS-M-7, M-8, M-9r) umožňuje mať pod kontrolou jednotlivé zóny na viditeľnom mieste (zmenu teplôt v jednotlivých zónach, vyp/zap zón).

Máte pod kontrolou nielen teplotu v miestnosti, ale aj teplotu podlahy a relatívnu vlhkosť priestoru.

Izbové regulácie priestorovej teploty série 5,9 a 10 majú zabudované snímače priestorovej teploty priamo v izbových termostatoch, ale môžu mať aj externé snímače teploty podlahy. Séria 4, 8 a 9 umožňuje taktiež inštaláciu bezdrôtového snímača teploty podlahy CS-C-8rf, alebo drôtového (iba séria 4).

Zabudované snímače teploty reagujú na teplotu miestnosti a podlahové snímače kontrolujú teplotu vykurovacej vody v podlahe. To umožňuje nastaviť intervaly, v ktorých teplota v miestnosti bude udržiavaná na komfortnej úrovni a niekedy len na útlmovej (úspornej) úrovni. Systémom merania teploty vykurovacej vody v podlahe sa dá predísť nežiaducemu efektu tzv. dobehu/nábehu podlahového kúrenia, čo má za následok prekúrenie/vychladnutie miestnosti, pritom odchýlka od nastavenej komfortnej teploty môže dosiahnuť aj 2-3°C.

Snímač relatívnej vlhkosti vypína chladenie pri dosiahnutí nami nastavenej hodnoty nebezpečnej vlhkosti.

Séria 8 – Rádiová komunikácia robí systém ešte viac flexibilnejší bez dodatočných nákladov, ale séria 9 a čiastočne aj séria 4 sú svojim prevedením univerzálnym – tak drôtovým, ako aj dezdrôtovým systémom 

Kým pred niekoľkými rokmi pri uvažovaní o rozšírení už existujúceho systému podlahového vykurovania nás odrádzali náročnosť a zvýšené náklady z dôvodu nutnosti inštalácie elektrických káblov, dnes je tento problém vyriešený vďaka flexibilným bezdrôtovým systémom, ktoré umožňujú rýchlu inštaláciu bez veľkých rekonštrukčných zásahov. Izbové snímače/termostaty komunikujú s hlavnou riadiacou jednotkou rádiovo.

Séria 4, 8, 9 – Iné bezdrôtové prvky systému 

U série 4, 8, 9 je možné k celej zostave pripojiť aj iné bezdrôtové prvky systému ako je:

 • vonkajší snímač teploty C-8zr,

 • snímač otvorenia okna C-2n,

 • opakovač signálu RP-3,

 • opakovač signálu RP-4,

Vonkajší snímač teploty má u sérii 4 iba informatívny charakter, v sérii 8 a 9 umožňuje vypnúť kúrenie pri dosiahnutí nami zadanej vonkajšej teploty. Snímač otvorenia okna zatvára ventily na radiátoroch pri otvorení okna s možnosťou nastavenia času oneskorenia. Konštrukcia budovy o 8-mich zónach vytvára prekážky pre šírenie signálu alebo signál môže byť jednoducho rušený a tu zohráva dôležitú úlohu opakovač signálu. Opakovače môžete navzájom prepojiť a vytvoriť tak reťaz, ktorá Vám potrebný signál prenesie tam, kde to potrebujete.

Séria 4, 7, 8 a 9 – Internetový prístup a mobilná aplikácia – technológia ktorej jednoducho porozumiete

Internetový prístup a mobilná aplikácia sú „user-friendly“, spriatelené technológie ktorým jednoducho porozumiete. Okrem možnosti ktoré dáva hlavná regulácia, aplikácia ponúka históriu teplôt na jednotlivé dni, týždne, mesiace a to aj niekoľko rokov dozadu. Každý člen rodiny môže mať prístup do systému. Systém umožňuje vysielanie emailových a sms správ v prípade alarmu. Vyskúšajte si na: emodul.eu, kde si vyberiete jazyk a potom Testovací účet.

Žiadne poplatky za služby internetového portálu

Nie len že mobilná aplikácia eModul je zdarma, ale neplatíte žiadne dodatočné poplatky ani za služby internetového portálu, či za vysielané emailové a sms správy.

Odporúčané použitie káblov v systéme pre sériu 5 a 7:

 

Podlahové vykurovanie - otázky a odpovede

Jakie urządzenia wchodzą w skład systemu ogrzewania podłogowego?

Każdy z dostępnych w sprzedaży systemów TECH Sterowniki składa się z elementów bazowych (koniecznych do sprawnego działania systemu) oraz dodatkowych, które zwiększają jego funkcjonalność.

Do bazowych elementów systemu należą:

 •       sterownik główny, czyli sterownik siłowników termostatycznych (przeznaczony do obsługi maksymalnie 8 stref grzewczych),
 •       regulatory lub czujniki pokojowe (dedykowane do współpracy ze sterownikami podłogowymi),
 •       siłowniki termoelektryczne instalowane na rozdzielaczu.

Do elementów wyposażenia opcjonalnego należą m.in. panel kontrolny, moduł internetowy oraz repeater sygnału.

Czy systemem podłogowym można sterować zdalnie?

Podobnie jak innymi typami ogrzewania, tak i ogrzewaniem podłogowym można sprawnie zarządzać online, korzystając z nowoczesnej aplikacji eModul. Pozwala ona na bieżąco kontrolować i edytować temperaturę oraz pozostałe parametry pracy urządzenia z każdego miejsca na ziemi i zużywać energię wtedy, kiedy jest potrzebna. Do zestawu wystarczy dokupić moduł ST-505 lub WiFi RS oraz zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym.

Czy można połączyć ogrzewanie grzejnikowe z podłogowym?

Tak. To bardzo powszechne rozwiązanie. W ostatnich latach często łączy się pracę ogrzewania podłogowego np. w łazience czy przedpokoju z grzejnikami zamontowanymi w innych pomieszczeniach w domu. Możliwe jest także połączenie w jednym pomieszczeniu ogrzewania grzejnikowego z podłogowym. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć wyższy komfort cieplny w pomieszczeniu. Łączenie dwóch różnych systemów grzewczych w budynku mieszkalnym otwiera nowe możliwości dla użytkowników. Systemy mogą być w różny sposób skonfigurowane i w zależności od tego będą mieć inne potrzeby związane z rozbudową systemu.

Jaka jest optymalna temperatura ogrzewania podłogowego?

Jeśli w danym budynku mieszkalnym izolacja została wykonana prawidłowo, to do utrzymania komfortowej temperatury w każdym pomieszczeniu wystarczy zachowanie temperatury podłogi na poziomie 22-24°C. Trzeba także pamiętać o niektórych ograniczeniach. Przykładowo w łazience o niewielkim metrażu na podłodze może zostać niewiele miejsca, by pomieszczenie zostało dogrzane do odpowiedniej temperatury tylko i wyłącznie dzięki ogrzewaniu podłogowemu. W takim wypadku sprawdza się wprowadzenie grzejników drabinkowych.

Czy samo ogrzewanie podłogowe wystarczy?

Inwestorzy często zastanawiają się, jak długo nagrzewa się podłogówka i czy jest to rozwiązanie, które zapewni w pomieszczeniach komfortową temperaturę. Rosnące zainteresowanie ogrzewaniem podłogowym pokazuje, że jest ono właściwe, zwłaszcza w budynkach niskoenergetycznych. Łączenie podłogówki z ogrzewaniem grzejnikowym to równie często stosowane rozwiązanie, ale wymaga przeprowadzenia zgodnie z planem i zachowania najwyższych standardów, by koszty eksploatacyjne pozostały na niskim poziomie. Bardzo często można się więc spotkać z sytuacją, w której ogrzewanie podłogowe jest montowane na parterze budynku mieszkalnego, a grzejniki na poddaszu.

Jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie podłogowe?

Wydajność pracy instalacji ogrzewania podłogowego można zwiększyć dzięki rozważnemu gospodarowaniu wytworzonym ciepłem. Nowoczesne systemy ogrzewania podłogowego firmy TECH Sterowniki to aż 7 serii składających się z elementów, które sprawnie się ze sobą komunikują w obrębie danego zestawu, gwarantując najlepsze, ekonomiczne wykorzystanie wyprodukowanej energii. Wśród nich są zarówno zestawy przewodowe, jak i bezprzewodowe, które pracują zgodnie z potrzebami mieszkańców. To gwarantuje jednocześnie komfort cieplny oraz oszczędności. Użytkownik, decydując się na zakup systemu podłogowego, może odkryć nowe możliwości zarządzania ogrzewaniem, w tym także sterowanie instalacjami przez internet.

Gdzie mogę zamontować sterowniki ogrzewania podłogowego?

Sterowniki do zarządzania ogrzewaniem podłogowym można montować wszędzie tam, gdzie pracuje wodne ogrzewanie podłogowe. Główne urządzenie (sterownik zaworów termostatycznych) najczęściej instaluje się przy rozdzielaczu lub w kotłowni. Ze względu na duże gabaryty polecanym rozwiązaniem będzie montaż specjalnej szafki lub półki i umieszczenie na niej urządzenia, dzięki czemu będzie go można wygodnie obsługiwać. Siłowniki z kolei instaluje się na rozdzielaczu. W pomieszczeniu pozostaje już tylko zamontować urządzenie do pomiaru temperatury (czujnik lub regulator pokojowy).

Czy ogrzewanie podłogowe jest zdrowe dla alergików?

Na temat ogrzewania podłogowego krąży wiele mitów. Jeden z nich brzmi: ogrzewanie podłogowe jest szkodliwe dla osób z alergią. To fałsz. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że dla zapewnienia zdrowia i ogólnego dobrego samopoczucia domowników ważne jest, by temperatura była utrzymywana na odpowiednim poziomie. Dobrze zrównoważony system nie będzie powodować przegrzania podłogi i nie wywoła dyskomfortu. Nie ma aktualnie dowodów, które w jasny sposób potwierdzały negatywne działanie podłogówki na nasze zdrowie. Warto przy tym pamiętać o licznych zaletach, jakie daje sterowanie ogrzewaniem podłogowym wodnym. To kontrola temperatury w każdej strefie grzewczej praktycznie przez całą dobę i pełne dopasowanie do potrzeb domowników. Użytkownik może zdecydować się na system podłogowy przewodowy lub bezprzewodowy.

Ogrzewanie podłogowe wodne czy ogrzewanie podłogowe elektryczne?

Każdy użytkownik ma prawo do swoich preferencji. Nie można jednoznacznie stwierdzić, który system jest lepszy.  Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. W przypadku ogrzewania elektrycznego trzeba się jednak liczyć ze znacznie wyższymi kosztami eksploatacyjnymi. Jeśli nie korzystamy z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, to regularnie rosnące ceny energii elektrycznej będą realnie zwiększać koszty ponoszone za ogrzewanie. Wodny system ogrzewania podłogowego też ma swoje wady, ale za jego montażem przemawiają niższe koszty eksploatacyjne, a także możliwość łatwej współpracy z różnymi urządzeniami grzewczymi, w tym z pompą ciepła. Jeszcze większe oszczędności można uzyskać dzięki zarządzaniu wodnym systemem grzewczym za pomocą nowoczesnych sterowników.