Aktualizácie

Ak chcete aktualizovať reguláciu, stiahnite príslušný súbor z nižšie uvedeného adresára a prečítajte si inštalačné pokyny.

Aktualizácia programov 23.09.2020

Regulácie pre podlahové vykurovanie

Izbové regulácie / termostaty