Hotelový systém

Systém určený na ovládanie vykurovania v penziónoch a hoteloch
  • Popis produktu

 

Systém je určený na ovládanie vykurovania v penziónoch a hoteloch.
Toto riešenie umožňuje zamestnancom neustále sledovať aktuálnu teplotu miestností a meniť ju manuálne alebo prostredníctvom niektorého z nastavených programov: obsadený, voľný alebo ochrana.

Ovládanie celého systému je vykonávané prostredníctvom riadiaceho panelu, na ktorom sú taktiež zobrazované informácie o alarmoch a zmenách v jednotlivých zónach.

Oznámenie o poruchách môžu byť doručené prostredníctvom e-mailov alebo SMS (voliteľné)

 

 

 

Strefy i czujniki


Recepcia
Užívateľ má možnosť:
– sledovať a vyhľadávať zóny zoskupené podľa spoločných znakov: poschodie, apartmán (aktuálne teploty, zadané teploty a stavy obsadenosti)
– meniť nastavené prevádzkové programy (režimy prevádzky)

 

Sterowanie dobowe
Ovládanie denného programu
Miestnosť (zóna) sa môže nachádzať v týchto 4 režimoch prevádzky: obsadený, voľný, ochrana, „manuálna prevádzka”.
V jednotlivých režimoch prevádzky môže administrátor nastaviť pre každú hodinu odlišnú teplotu

 

 

Recepcja ikona

Zóny a snímače
– Priradenie snímačov k zónam
– Úprava zón, na ktoré je hotel rozdelený je vykonávaná na základe typu miestností a ich spoločných znakov (označenie – poschodie, číslo izby), potrebné pre neskoršie vyhľadávanie pre danú zónu alebo zóny.
– Zoznam dostupných snímačov (fyzická časť) s vyhľadávaním a filtrom

 

Hotelový systém je tvorený na základe našich izbových regulácií pre podlahové vykurovanie s možnosťou kombinácie s radiátorovým vykurovaním. K dispozícii sú bezdrôtové systémy, ako aj drôtové systémy. V zostave bude dodaný systémový server s aplikáciou na ovládanie vykurovania v celom objekte.

Každý hotelový systém musí byť vybraný na základe daného investičného projektu.

Pre získanie podrobnejších informácií nás kontaktujte: jaroslav.kuca@tech-reg.com

Vykurovanie v hoteli či v penzióne je veľmi dôležitou zložkou nákladov pre majiteľov týchto ubytovacích objektov. Spôsob ako znížiť náklady a zároveň poskytnúť tepelné pohodlie pre návštevníkov je investovanie do systémov, ktoré umožňujú ovládanie vykurovania v hoteli. Takýto systém ponúka spoločnosť TECH. Vďaka tomu, že pri tvorbe týchto systémov boli využívané najnovšie technológie, vykurovanie v hoteli, či v penzióne prináša vlastníkom skutočnú úsporu nákladov a pre hostí zabezpečuje úplnú spokojnosť. Užívateľ systému má kedykoľvek možnosť skontrolovať teplotu alebo ju veľmi rýchlo a pohodlne upraviť manuálne alebo prostredníctvom niektorého z vybraných programov. Ovládanie vykurovania v hoteli alebo penzióne umožňuje meniť parametre: aktuálnych teplôt, zadaných teplôt alebo tzv. prevádzkového režimu.

Ovládanie systému vykurovania v hoteli je vykonávané prostredníctvom riadiaceho panelu. Okrem toho má uvedený systém vykurovania v hoteli alebo penzióne voliteľnú možnosť obdržať oznámenie o poruchách prostredníctvom e-mailov alebo SMS. Je tiež potrebné poznamenať, že systém vykurovania v hoteli má možnosť ovládať súčasne podlahové vykurovanie ako aj radiátorového vykurovania. Uvedený systém vykurovania je charakterizovaný vysokou spoľahlivosťou a estetickým prevedením. Vďaka týmto aspektom je to riešenie XXI. storočia.

 

Rozšírenie