Software

TECH ImageClip Program na nahrávanie fotografií pre šetrič obrazovky regulácií TECH – Download 351 KB

Popis programu:
Obrázky, ktoré chceme importovať do pamäte regulácie musia byť najprv pripravené v grafickom programe ImageClip.

Po inštalácii a spustení programu v počítači:

  • Načítame vybrané fotografie.
  • Vyberieme časť fotografie, ktorá sa zobrazí na displeji.
  • Obraz môžeme otočiť.
  • Po spracovaní fotografie načítame ďalšie.
  • Po úprave všetkých fotografií, ktoré chceme nahrať do pamäte riadiacej jednotky, uložíme ich na USB kľúč.
  • Kľúč vložíme do USB portu na regulácii a vyberieme možnosť importovať obrázky do regulátora.
  • Môžeme nahrať až 8 obrázkov.
  • Nahratím nových fotografií z pamäte automaticky odstránime predchádzajúce.