Regulátory pre rekuperácie

EU-340

EU-340

Regulátor pre rekuperáciu

Pre efektívne ovládanie výmenníka tepla v systémoch vybavených rekuperačnými jednotkami, ktoré slúžia pre získavanie tepla z odpadového vzduchu, sa používajú regulácie rekuperátorov. Regulácia pre rekuperátory umožňuje automatické riadenie systému v závislosti od potrieb užívateľa. V najjednoduchších modeloch sa programuje výkon rekuperátora v závislosti na čase (napr. v stanovených hodinách). Zložitejšie regulácie rekuperátorov majú možnosť regulovať teplotu privádzaného vzduchu, určovať výkon v závislosti od vlhkosti, teploty (na základe snímačov teploty, CO2), a majú ďalšie funkcie alarmov. Pomocou regulácií rekuperácii je možné ovládať nie len prácu ohrievača, ale aj ovládať klimatizáciu a podzemný výmenník tepla.
Najnovšie regulácie rekuperátorov sú vybavené displejom, vďaka ktorému sa rekuperácia stane ešte efektívnejším procesom.