Konštrukčné oddelenie

Konštrukčné oddelenie

Sławomir Fąferko – riaditeľ technického oddelenia – faferko@techsterowniki.pl

Mariusz Gliwa – dizajnér – gliwa@techsterowniki.pl

Paweł Wnęczak – elektronický inžinier – dizajnér wneczak@techsterowniki.pl

Krzysztof Łukasik – špecialista kontroly kvality – lukasik@techsterowniki.pl

Grzegorz Piekiełko – technický špecialista – dizajnér piekielko@techsterowniki.pl

Krzysztof Nowak – PR špecialista – dizajnér nowak@techsterowniki.pl

 

Oddelenie tvorby programov


Marcin Sporysz – Hlavný programátor – sporysz@techsterowniki.pl

Janusz Wójcik – programátor – wojcik@techsterowniki.pl