Ušetrite 20% na nákladoch za vykurovanie pomocou systému SINUM alebo získajte možnosť vrátenia peňazí

Ušetrite 20% na nákladoch za vykurovanie pomocou systému SINUM alebo získajte možnosť vrátenia peňazí

Systém regulácie radiátorového vykurovania SINUM je nové riešenie určené pre školy, penzióny, hotely a úrady. Do 30. septembra bude k dispozícii promočná akcia na nákup systému, v rámci ktorej môžete získať garantovanú minimálnu 20% úsporu nákladov na vykurovanie alebo vrátenie peňazí.

Pravidlá promočnej akcie

Každý, kto si do 30.09.2019 zakúpi systém regulácie radiátorového vykurovania spoločnosti TECH, má v porovnaní s predchádzajúcou sezónou garantované minimálne 20% úspory nákladov na vykurovanie. V prípade nedosiahnutia vyššie uvedeného v minimálnom rozsahu úspor sa spoločnosť zaväzuje akceptovať všetky zakúpené zariadenia nainštalované v systéme a uhradiť náklady, ktoré vznikli pri ich nákupe.

Promočná akcia “Garantované úspory 20% alebo vrátenie peňazí”

Základné informácie k promočnej akcii:

 • Promočná akcia nadobúda účinnosť dňa 27.6.2019 a trvá do 30.9.2019.
 • Promočná akcia sa vzťahuje na zariadenia vyrobené spoločnosťou Tech Contollers, ktoré sú zahrnuté v katalógu SINUM – „Garantované úspory vo výške 20% alebo vrátenie peňazí” určené pre reguláciu vykurovania pozostávajúceho z celého vykurovacieho systému. Promočná akcia sa nevzťahuje na zariadenia určené pre bežný predaj, ktoré nie sú súčasťou systému SINUM.
 • Promočná akcia sa vzťahuje len na zákazníkov, ktorí si zakúpili snímač otvorenia okna ako súčasť zakúpeného vybavenia zahrnutého do Systému.
 • Uplatnenie práva na odstúpenie od promočnej akcie je podané e-mailom na adresu poczta@techsterowniki.pl najneskôr do 30.01.2020. Žiadosti odoslané po tomto dátume nebudú brané do úvahy.
 • Pre uplatnenie práva na odstúpenie od promočnej akcie zákazník predloží:
  1. doklad o zakúpení zariadení systému (daňový doklad/faktúra), v ktorom bude uvedený druh zakúpeného zariadenia, dátum kúpy a predajca,
  2. žiadosť (v akejkoľvek forme), ktorá obsahuje žiadosť o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny zariadenia s odôvodnením nesplnenia podmienky, to znamená nedosiahnutie úspor vo výške minimálne 20%,
  3. na zdôvodnenie žiadosti uvedenej vyššie zákazník predloží kópie dokumentov potvrdzujúcich celkové náklady na vykurovanie za obdobia minimálne štyroch mesiacov (zimné obdobie 2019/2020 obdobie od dňa 1.10.2019 do dňa 30.1.2020). Porovnávacie obdobie pre posúdenie % úspor je zimné obdobie 2018/2019, ktoré zahŕňa minimálne tri po sebe idúce mesiace (zimné obdobie 2019/2020 je obdobie od dňa 1.10.2018 do dňa 30.1.2019),
  4. údaje bankového účtu, na ktorý sa má náhrada vykonať,
  5. po predložení spoločnosť TECH v termíne 14 dní posudzuje, či predložená žiadosť podlieha prvotnému schváleniu,
  6. v prípade prvotného schválenia žiadosti účastník promočnej akcie demontuje zariadenie na vlastné náklady a riziko a následne zašle zariadenia na nasledujúcu adresu: TECH STEROWNIKI – SERWIS 32-652 Bulowice ul. Skotnica 120. Spoločnosť nezodpovedá za škody, chyby alebo iné okolnosti súvisiace s predchádzajúcou montážou a následnou demontážou systému.

Čo zahŕňa systém SINUM?

Systém sa skladá z ľahko inštalovateľných zariadení, ktoré medzi sebou komunikujú bezdrôtovo. Kompletný systém umožňuje dosiahnuť a udržiavať stabilnú teplotu v každej miestnosti individuálne a flexibilne ju prispôsobiť potrebám užívateľov.

Prvky systému SINUM:

 • hlavný regulátor P1/P2; 
 • bezdrôtový bytový termostat RB/RZ alebo snímač priestorovej teploty CT;
 • bezdrôtový elektrický pohon G1 (5 ročná garantovaná výdrž batérie);
 • snímač otvorenia okna KO.

Do každej miestnosti je možné inštalovať maximálne 6 elektrických pohonov na radiátory a 6 snímačov otvorenia okna. Hlavný regulátor môže obsluhovať maximálne 16 zón. Podmienkou účasti na promočnej akcii je inštalácia snímačov otvorenia okna v miestnostiach, ktoré pri vetraní vypínajú kúrenie a zabraňujú tak neželaným únikom tepla.

Plná kontrola teploty v komerčných budovách

Veľkou výhodou radiátorového systému SINUM je skutočnosť, že umožňuje flexibilné prispôsobenie špecifickým objektom, ako sú hotely, motely alebo penzióny, kde úroveň vykurovania závisí od obsadenosti a ročného obdobia. Aby bola regulácia ešte efektívnejšia, je vhodné použiť internetovú aplikáciu eModul s možnosťou nastavenia konkrétnych prevádzkových harmonogramov vykurovania alebo konštantnej teploty v danej zóne.

Hlavný regulátor sa pripája k sieti WiFi a celý systém je možné ovládať pomocou aplikácie eModul. Systém je možné ovládať nie len z počítača, ale aj z telefónu alebo tabletu. K jednej aplikácii je možné pripojiť niekoľko hlavných regulátorov, čo umožňuje plnú kontrolu nad objektom.

Ušetrite v nasledujúcej sezóne za vykurovanie

Vykurovanie kancelárskych priestorov, škôl, škôlok alebo hotelov je vždy spojené s veľkými nákladmi. Náklady na vykurovanie sa však vďaka systému SINUM dajú výrazne znížiť. Vzhľadom na to, že sa jedná o náklady vypočítané v stovkách eur, zníženie o 1/5 nákladov predstavuje veľký rozdiel. Celý systém zaručuje nielen zníženie nákladov, ale aj pohodlie v tých najchladnejších dňoch v roku, vďaka flexibilným možnostiam nastavenia prevádzkových harmonogramov.

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Szanujemy Twoją prywatność. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości. Zapisując się do newslettera akceptujesz Regulamin

Jeśli chcesz otrzymywać praktyczne porady, najświeższe informacje o naszych produktach oraz ważnych wydarzeniach z życia firmy to zapisz się do newslettera. Nie spamujemy – wysyłamy tylko wartościowe treści.