FAQ

FAQ

1. Snímač teploty nepracuje správne. Ako odstrániť poruchu?

V prípade, že chýbajú informácie zo snímača, je potrebné vykonať nasledujúce činnosti:

 • Skontrolovať správne zapojenie snímača (správne/nesprávne zapojenie je znázornené na obrázku nižšie).
 • V prípade drôtového snímača je potrebné skontrolovať kvalitu spoja (najlepší spoj je letovaný).
  Skontrolovať vedenie, či nedošlo k jeho poškodeniu (najmä snímača podávača, pretože sa stáva, že sa drôt roztaví).
  Zameniť snímače (napr. snímač TÚV so snímačom podávača). Týmto spôsobom preveríme činnosť snímača.
  Skontrolovať odpor snímača – pre snímač teploty KTY je to 2k Ω a pre snímač teploty spalín je 1k Ω.

2. Čo robiť, keď v automatickom režime prevádzky nefunguje ventilátor ani podávač?

V prípade poruchy je potrebné ako prvé skontrolovať možnosť nastavenia zariadenia pre ovládanie v manuálnom režime.

Príčina vzniku poruchy:

 • rozpojený bimetalový termostat. Každá riadiaca jednotka spoločnosti TECH je vybavená týmto termostatom. V závislosti na type riadiacej jednotky termostat vypína podávač paliva a ventilátor pri teplote 85-95°C. V prípade poruchy je potrebné znížiť nastavenú teplotu o niekoľko stupňov – zariadenie by malo začať správne pracovať.
  poškodený alebo nesprávne zapojený termostat (informácie o správnom zapojení termostatu sa nachádzajú v schéme zapojenia riadiacej jednotky alebo kotla). Kontrolu správneho zapojenia termostatu vykonáme prepojením kontaktov. Správne prepojenie kontaktov je zobrazené na nižšie znázornenej schéme.

Ak po prepojení kontaktov začne podávač paliva a ventilátor pracovať správne, je potrebné vymeniť termostat.

3. Čo robiť, keď v automatickom režime prevádzky nefunguje ventilátor ale podávač funguje?

Príčinu poruchy je možné špecifikovať následujúcim spôsobom:

 • Preveriť, či je možné zapnúť ventilátor v režime manuálnej prevádzky.
 • Preveriť nastavenia, prípadne či nie je rozopnutý izbový regulátor.

Ventilátor nefunguje ani v režime manuálnej prevádzky:

 • Pripojiť ventilátor na priamo a preveriť, či nie je poškodený.
 • Preveriť, či nie ej vybitý termik STB. Termik STB je voliteľné zariadenie pre kotly, ktoré sú inštalované v uzatvorenom systéme. Je to prídavné zariadenie, ktoré vypína ventilátor pri dosiahnutí teploty 85-95°C. Túto ochranu je potrebné resetovať manuálne.

4. Teplota MOSFET je príliš vysoká. Čo môže byť príčinou?

V prípade, že systém riadený ventilátorom sa prehrieva, je potrebné preveriť či:

 • nie je ventilátor veľmi zaprášený;
 • nie je ventilátor poškodený (prípadne, či nie sú zadreté ložiská);
 • kondenzátor ventilátora nestratil svoju kapacitu. V tomto prípade je potrebné kondenzátor vymeniť.

Vylúčenie všetkých vyššie uvedených faktorov znamená, že príčinou problému môže byť poškodenie vnútorných súčastí regulácie. V takom prípade je potrebné poruchu nahlásiť servisu.

5. Čo robiť, keď došlo k zablokovaniu podávača?

V prípade, že chýba signál zo snímača hallotronu je potrebné preveriť, či je možné podávač a ventilátor spustiť v režime manuálnej prevádzky.

V prípade, že obidve zariadenia nefungujú, je potrebné postupovať podľa pokynov v popise porúch: „Čo robiť, keď v režime automatickej prevádzky nefunguje ventilátor ani podávač?”.

Ak nefunguje iba podávač, príčinou môže byť:

 • mechanické zablokovanie podávača. Je potrebné preveriť, či zariadenie bude fungovať v režime manuálnej prevádzky. Zahrievanie a hučanie motora je známkou toho, že pravdepodobne došlo k mechanickej blokácii podávača. Je potrebné sa obrátiť na pracovníkov servisu kotla.
 • poškodenie motora. V prípade, že motor po spustení v režime manuálnej prevádzky nevydáva žiadne zvuky, je potrebné ho preveriť pripojením na priamo.
 • nastavenie snímača hallotronu. Správna poloha snímača hallotronu je znázornená na obrázku.

6. Nefunguje čerpadlo ÚK. Ako odstrániť poruchu?

V prípade, že regulácia nezapína obehové čerpadlo ÚK, je potrebné skontrolovať či je možné zapnúť čerpadlo ÚK v režime manuálnej prevádzky.

Ak čerpadlo v režime manuálnej prevádzky funguje správne, je potrebné skontrolovať, či porucha nesúvisí s aktiváciou nesprávnych nastavení:

 • nesprávny režim prevádzky čerpadla (zapnutý letný režim);
 • zopnutý izbový regulátor
 • prah zapnutia čerpadla na snímači ÚK nebol dosiahnutý.

Bližšie informácie na túto tému sa nachádzajú v návode na obsluhu regulácie.

Ak nie sme presvedčený o tom, že regulácia je nastavená správne, potom problém môžeme vyriešiť návrat regulácie k výrobným nastaveniam.

Ak čerpadlo nefunguje ani v manuálnom režime prevádzky, vtedy príčinou môže byť jeho poškodenie (čerpadlo je potrebné opraviť alebo vymeniť), alebo poškodenie regulácie – v tomto prípade je potrebné sa spojiť so servisom spoločnosti TECH Controllers.

7. Nefunguje čerpadlo TÚV. Čo sa stalo?

Pre zistenie presnej príčiny poruchy je ako prvé potrebné preveriť, či je možné zapnúť čerpadlo TÚV v menu manuálne ovládanie.

Nesprávna činnosť čerpadla môže byť spôsobená jedným z nastavení:

 • nesprávny režim prevádzky čerpadiel (zapnutý režim vykurovanie domu);
 • teplota ÚK je nižšia ako je aktuálna teplota TÚV;
 • nebol dosiahnutý prah zapnutia čerpadla na snímači ÚK (preveriť návod na obsluhu regulácie);

Problém spojený s nesprávnymi nastaveniami je možné vyriešiť obnovením továrenského nastavenia na regulácii.

 

8. Ako môžeme v letnom režime prevádzky vypnúť čerpadlo TÚV?

Čerpadlo TÚV v režime letnej prevádzky sa samostatne nevypína ani v prípade, že je dosiahnutá zadaná teplota TÚV. Trvalé zapnutie čerpadla TÚV má ochrániť prehrievanie sa kotla v režime letnej prevádzky.

Ak chceme vypnúť čerpadlo TÚV v režime letnej prevádzky, stačí zmeniť nastavenie. V menu „Servis” je potrebné zmeniť nastavenie ČERPADLO TÚV LETO na „vyp”.

 

Základné pojmy:

Manuálna prevádzka – Základná funkcia v menu každej regulácie. Kontrolu činnosti zariadenia v manuálnej prevádzke je potrebné vykonať, ak nejaké zariadenie nepracuje v automatickej prevádzke. Ak zariadenie môže pracovať v manuálnej prevádzke, potom je chyba v nastaveniach regulácie.

Výrobné nastavenia – Základná funkcia v menu každej regulácie. Slúži na návrat všetkých nastavení zariadenia, ktoré užívateľ zmenil od momentu zapnutia výrobného stavu. Napr.: nastavenie prevádzkových parametrov čerpadiel, nastavenie prevádzky ventilátora podávača a pod.

Zapojenie zariadenia „na krátko” – Zapnutie výkonného zariadenia, napr.: obehového čerpadla, ventilátora alebo podávača paliva bezprostredne do zásuvky, napr.: pomocou napájacieho kábla. Každé zariadenie, ktoré je možné zapojiť do regulácie spoločnosti TECH je napájané napätím 230V a preto s cieľov jeho kontroly, je možné zapojiť ho „na krátko”.

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Szanujemy Twoją prywatność. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości. Zapisując się do newslettera akceptujesz Regulamin

Jeśli chcesz otrzymywać praktyczne porady, najświeższe informacje o naszych produktach oraz ważnych wydarzeniach z życia firmy to zapisz się do newslettera. Nie spamujemy – wysyłamy tylko wartościowe treści.