Doplnkové príslušenstvo

WiFi RS

Modul WiFi RS
  • Popis produktu

WiFi RS modul

Funkcie:

• diaľkové ovládanie prevádzky zónových regulácií termoelektrických pohonov ventilov
• úprava zadaných teplôt v každej zóne
• možnosť výberu týždenných harmonogramov
• zobrazenie histórie teplôt každej zóny
• prispôsobenie vzhľadu hlavného displeja regulácie vlastným potrebám
• PUSH notifikácia o alarmoch

Spojenie s internetom prostredníctvom WiFi.

Aplikácia eModul.eu je k dispozícii na stiahnutie:

Funkcie pri spolupráci s ostatnými (staršími) reguláciami

login pre panel – www.zdalnie.techsterowniki.pl

  • vzdialená kontrola prevádzky kotla internetom
  • grafický interfejs s animáciou na displeji domáceho počítača
  • možnosť zmien nastavených teplôt zmiešavacích okruhov a TÚV
  • možnosť zmien nastavených teplôt na bytovom termostate RS
  • náhľad teplôt na snímače
  • história teplôt
  • náhľad na históriu a druh alarmu
  • verzia pre zariadenia Android k dispozícii z Google Play

Rozšírenie

Hlavná regulácia

CS-L-8e

CS-L-8e

BEZDRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)
CS-L-7e

CS-L-7e

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)